Firma KenBIT w okresie od 21.12.2015 r. do 20.12.2017 r., przy współfinansowaniu ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizuje na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, projekt badawczo-rozwojowy nr: DOB/0003/RON/ID2015/05 pt:

“Metody wykrywania ukrytych funkcji w urządzeniach, oprogramowaniu i kanałach telekomunikacyjnych”.