Obrazek top 0
Obrazek top 1
Obrazek top 2
Obrazek top 3
Obrazek top 4
Obrazek top 5
Obrazek top 6
Obrazek top 7
Obrazek top 8
Obrazek top 9
fala
Home

O firmie

Firma KenBIT Sp.j. została założona w lutym 2003 przez byłych pracowników naukowo-dydaktycznych Wojskowej Akademii Technicznej. Będąc pracownikami WAT byliśmy współautorami kilku prac badawczo-rozwojowych (m.in. podsystemu jednokanałowego i wielokanałowego radiodostępu simpleksowego, aparatowni wielokanałowego radiodostępu simpleksowego, mikrotelefonu wielofunkcyjnego do radiostacji PR4G i oprogramowania sieci wymiany danych ZT), które zostały wdrożone w wojsku i do tej pory są produkowane przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2.
Mając duże doświadczenie i będąc w nowej sytuacji życiowej podjęliśmy wyzwanie pracy "na własny rachunek". Jako zespół inżynierów elektroników i informatyków pracujących od wielu lat przy tworzeniu i wdrażaniu sprzętu łączności i informatyki oraz oprogramowania dla Wojska Polskiego mamy pomysły, które możemy teraz samodzielnie realizować.
hammer_574525
Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z cyfrową łącznością radiową i przewodową, jak również zagadnieniami z zakresu rozpoznania radioelektronicznego. Zakres naszych dotychczasowych prac obejmował projektowanie mobilnych węzłów łączności dla sieci telekomunikacyjnych, w których głównym problemem projektowym jest integracja środków łączności UKF i KF z infrastrukturą radioliniowo - przewodową w zakresie usług telekomunikacyjnych. Wiele opracowanych i wykonanych przez nas rozwiązań technicznych dotyczyło modernizacji i rozwoju bezprzewodowych sieci teleinformatycznych. Ich specyfika w zakresie zastosowań militarnych spowodowała, że w dniu dzisiejszym posiadamy szereg autorskich rozwiązań sieci teleinformatycznych optymalizowanych na możliwie minimalne wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej zarówno w sensie wymaganych przepływności danych, jak i w sensie minimalizacji kosztów eksploatacyjnych systemów łączności związanych z taryfikacją.
irys_glowna_332629
Kolejną strategiczną dziedziną naszej działalności są systemy informatyczne zorientowane na automatyzację i niezawodność oraz terminowość wymiany danych. Opracowaliśmy w tym zakresie system rozproszonej relacyjnej bazy danych z różnicową replikacją. Jego elastyczność umożliwia implementację na dowolnych platformach serwerów baz danych, a jego podstawową zaletą jest możliwość utrzymania baz danych firm złożonych z wielu oddziałów terenowych, z których każdy dysponuje własnym fragmentem danych koniecznych do funkcjonowania. Daje to zarówno możliwość efektywniejszej obsługi klienta, jak i minimalizuje czas potrzebny wielu firmom na uzgadnianie wielu spraw za pomocą telefonu, czy faksu. Elastyczna polityka metod wyrównywania danych w bazach danych oddziałów firm pozwala Klientowi na wybór najbardziej pożądanej przez niego strategii replikacji.
rsp_w_790733
W naszej działalności informatycznej nie pominęliśmy również problemu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiadamy autorskie rozwiązania programowe umożliwiające szyfrowanie danych, identyfikację i uwierzytelnianie użytkowników oraz zabezpieczanie dostępu do baz danych. Dysponujemy szeroką ofertą opcji i polityk zarządzania bezpieczeństwem, co daje Klientowi możliwość wyboru najwłaściwszego dla Niego sposobu zabezpieczania swoich danych przed niepowołanym dostępem.
Jako wieloletni specjaliści w zakresie systemów łączności dostrzegamy braki eksploatowanych dzisiaj systemów, zwłaszcza w zakresie budowy i rozwoju sieci komputerowych oraz integracji techniki i usług telekomunikacyjnych w sprzężeniach systemów radiowych z przewodowymi. Postawiliśmy sobie za cel wypełnienie tej luki. W związku z tym wiele czasu poświęcamy m.in. autorskim pracom nad wdrożeniem technologii VoIP do tych systemów w celu efektywniejszego wykorzystania ich infrastruktury. Pewną dziedziną z pogranicza nauki jest integracja VoIP ze środkami radiowymi pola walki, co stanowi obszar szczególnego zainteresowania firmy.
mapa3d_470939
Tworzone przez nas systemy i urządzenia staramy się wyposażać w przyjazny interfejs użytkownika - klienta i użytkownika - administratora. Nasze osiągnięcia w tej dziedzinie to przede wszystkim integracja interfejsów zobrazowania topograficznego z bazami danych. Graficzne zobrazowania danych, aplikacje pracujące ze sformalizowanymi dokumentami w zakresie ich obróbki i kolportażu oraz kontroli obiegu. Opracowaliśmy też pakiet oprogramowania fabryki szablonów dokumentów, co daje naszemu Klientowi szerokie możliwości ingerencji w kompozycję interfejsów eksploatowanych przez Niego systemów.

 

 

Współpraca

Firma od początku swojej działalności współpracuje z:
Współpracujemy również z innymi firmami polskimi i zagranicznymi.
Oddział Morski KenBIT w Gdyni

Oddział Morski KenBIT w Gdyni specjalizuje się w zakresie integracji, projektowania, produkcji i serwisowania elektronicznych systemów: łączności (w tym łączności specjalnej oraz satelitarnej), rozpoznania oraz teleinformatyki i nawigacji. Systemy opracowane i wdrożone przez naszych specjalistów są wykorzystywane m.in. przez Marynarkę Wojenną, Siły Lądowe oraz Straż Graniczną, a także licznych odbiorców cywilnych.

Posiadamy doświadczoną kadrę konstruktorów-projektantów, serwisantów oraz instalatorów, co umożliwia nam wykonanie niemal każdego zadania z w/w dziedzin, od projektu do wykonania, zdania w działaniu oraz przeszkolenia użytkowników systemu. Oferujemy nasze usługi w zakresie:

  • Integracji systemów łączności, kryptograficznych oraz rozpoznania z wykorzystaniem własnych rozwiązań technicznych, zarówno sprzętowych jak i programowych.
  • Projektowania, instalacji i uruchomień systemów teleinformatycznych oraz radiokomunikacyjnych, w tym systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych, bezpiecznych sieci komputerowych, jak też innych nietypowych rozwiązań stosownie do potrzeb zamawiającego.
  • Projektowania i produkcji nietypowych urządzeń wg założeń zamawiającego – w zakresie radiokomunikacji, teletransmisji, teleinformatyki – w tym również przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
  • Opracowania i realizację systemów opomiarowania siłowni okrętowych i zbiorników.
  • Projektowania, instalacji i konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemów kontroli dostępu dla obiektów cywilnych i wojskowych. Posiadamy odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w projektowaniu systemów klasy SA1÷SA4.
  • Projektowania i instalacji systemów telewizji przemysłowej (CCTV) na wszelkich możliwych obiektach (budynki, okręty, obszary rozległe).
    W proponowanych przez nas rozwiązaniach oferujemy sprawdzone urządzenia renomowanych firm.
  • Serwisowania okrętowych urządzeń łączności.
  • Prace montażowo-instalacyjne na statkach, okrętach oraz obiektach lądowych.

Współpracujemy z czołowymi krajowymi oraz zagranicznymi producentami sprzętu wojskowego. Dzięki temu możemy zaproponować optymalne rozwiązanie każdego systemu zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego.

Specjaliści oddziału posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych: Tajne/NATO SECRET włącznie, jak też posiadają odpowiednie zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych dla osób dokonujących serwisowania i instalacji urządzeń kryptograficznych. Projektowane i wykonywane przez nas systemy przeznaczone do przetwarzania informacji niejawnych spełniają wymagania krajowych władz bezpieczeństwa (ABW/SKW) oraz odpowiednie przepisy NATO i UE.