BITcom


Pokładowy System Komunikacji

Firma KenBIT wdraża własne rozwiązania sprzętowe tworzące jednolite i kompatybilne systemy.

Nasz pokładowy system komunikacji przeznaczony jest do integracji lokalnych usług telekomunikacyjnych dla załogi pojazdu (funkcja interkomu, obsługa ZMP, realizacji funkcji odbioru sygnałów alarmowych, o zagrożeniach, informacji diagnostycznych itp.). Zapewnia komunikację radiową desantu i jego łączność z macierzystym pojazdem. System integruje wszystkie urządzenia i sensory wozu dowodzenia w pełny, spójny system teleinformatyczny. Jednocześnie umożliwia on współpracę z systemami łączności, dowodzenia i kierowania jakie funkcjonują w SZ RP, jak również z systemami cywilnymi.

Placeholder

Komunikacja bezprzewodowa:

 • foniczna łączność radiotelefoniczna desantu (800m)
 • wymiana danych desantu z ZMP pojazdu
 • przesyłanie sygnałów alarmowych
 • przesyłanie wiadomości tekstowych za pomocą SMS
 • równoczesna wymiana danych i fonu

Komunikacja przewodowa

 • funkcja interkomu pojazdu (fon)
 • wymiana danych pomiędzy ZMP (LAN)
 • obsługa sensorów alarmowych i diagnostycznych pojazdu
 • punkt wynośny do 3 km
 • komunikacja (fon, dane) dostępowa z desantem wozu

Placeholder

Komunikacja dalekosiężna – realizacja usług fonicznych

 • automatyczne połączenia z systemem STORCZYK
 • połączenia poprzez kanały UKF/KF pomiędzy abonentami analogowych i cyfrowych sieci telekomunikacyjnych
 • obsługa abonentów ISDN i VoIP (H.323)
 • połączenia pomiędzy abonentami różnych sieci i kierunków radiowych UKF/KF
 • połączenia z abonentami podsytemu JRS i WRS UKF

Realizacja usług transmisji danych

 • transmisja danych zgodna ze STANAG 5066
 • współpraca z komutowanymi i pakietowymi sieciami telekomunikacyjnymi
 • wymiana potwierdzanych i nie potwierdzanych wiadomości
 • usługi poczty elektronicznej w kanale UKF/KF
 • serwisy HTTP, FTP, TELNET, itp dostępne ze standardowego oprogramowania stacji roboczych abonentów sieci pakietowych
 • wymiana wiadomości tekstowych
 • współpraca z zautomatyzowanymi systemami IRYS 2000, SZAFRAN ZT, TOPAZ, PRZEBIŚNIEG, PROCJON, BREŃ, TUJA