OCTOPUS


Okrętowy Podsystem Zdalnej Kontroli i Konfiguracji Systemu Łączności

Okrętowy Podsystem Zdalnej Kontroli i Konfiguracji Systemu Łączności  firmy KenBIT Sp. J. został zaprojektowany na potrzeby okrętów Marynarki Wojennej RP wyposażonych w Okrętowy Zintegrowany System Łączności NEPTUN.

OPZKK SŁ OCTOPUS jest podstawowym elementem okrętowej kontroli środków łączności wewnętrznej i radiowej. Umożliwia konfigurację urządzeń  łączności fonicznej i danych oraz wizualizację statusów urządzeń i stanu komutacji. Dzięki swej skalowalności, system można instalować na różnego typu jednostkach z dowolną konfiguracją sprzętową.

OPZKK SŁ OCTOPUS jest podstawowym elementem okrętowej kontroli środków łączności wewnętrznej i radiowej. Umożliwia konfigurację urządzeń  łączności fonicznej i danych oraz wizualizację statusów urządzeń i stanu komutacji. Dzięki swej skalowalności, system można instalować na różnego typu jednostkach z dowolną konfiguracją sprzętową.

OCTOPUS wizualizuje architekturę systemu łączności w postaci skalowalnego schematu na którym są zobrazowane urządzenia i połączenia fizyczne między nimi. Dostępne są również opisy urządzeń wraz z opisami portów oraz statusy urządzeń. Zapewnia to możliwość szybkiej orientacji w działaniu systemu oraz szybkie znalezienie ewentualnych usterek.

Z każdym urządzeniem na schemacie skojarzony jest odpowiedni formularz konfiguracyjny. Formularze zapewniają możliwość konfiguracji kilku lub wszystkich parametrów urządzeń.

System OCTOPUS wizualizuje także architekturę logiczną  systemu łączności pokazując wewnętrzne tory połączeń komutowanych z uwzględnieniem połączeń fizycznych. Użytkownik ma możliwość obserwacji wszystkich połączeń fonicznych i transmisji danych pomiędzy urządzeniami końcowymi i pośrednimi.

OPZKK zrealizowany jest w architekturze klient-serwer. Rolę serwera pełni urządzenie Koncentrator Sterowania Systemem Łączności. Posiada on interfejsy szeregowej asynchronicznej transmisji danych oraz Ethernet optyczny z możliwością  podłączenia modemów, radiostacji, krosownic, interfejsu VTS. Rolę klientów serwera pełnią aplikacje zainstalowane na terminalach.

Placeholder

CHARAKTERYSTYKA

  • Wizualizacja urządzeń systemu łączności i fizycznych połączeń między nimi.
  • Wizualizacja statusów urządzeń (np. transmisja, odbiór).
  • Wizualizacja logicznych połączeń pomiędzy urządzeniami końcowymi (dla transmisji danych i transmisji fonicznej).
  • Zarządzanie urządzeniami łączności z jednego miejsca.
  • Konfigurowanie systemu, według zapisanych danych, jednym przyciskiem.
  • Przechowywanie i wizualizacja dodatkowych danych związanych z łącznością radiową.
  • Interfejs do systemów zewnętrznych.

SKŁAD SYSTEMU


Zasadniczym, centralnym elementem sprzętowym, dedykowanym do funkcjonowania systemu jest Koncentrator Sterowania SŁ. Pełni on rolę serwera systemu.

Funkcje systemu zapewniają specjalistyczne aplikacje uruchamiane na terminalach PC osób funkcyjnych okrętu:

  • Menager,
  • Viewer.
Placeholder

KONCENTRATOR STEROWANIA SŁ

Urządzenie jest centralnym elementem systemu zdalnej kontroli i konfiguracji łączności. Posiada 16 portów asynchronicznych (RS-232, RS-422) oraz port optyczny Ethernet (TCP/IP) z możliwością podłączenia modemów, krosownic, środków transmisji radiowej i innych wymaganych urządzeń. Diody LED na panelu czołowym obrazują statusy zarządzanych urządzeń. Sprzęt przystosowany jest do montażu w standardowych szafach typu RACK. Koncentrator współpracuje ze wszystkimi urządzeniami Zintegrowanego Systemu Łączności NEPTUN, które zostały wyposażone w odpowiedni interfejs umożliwiający zdalną rekonfigurację i zarządzanie.


APLIKACJE OCTOPUS

Manager – Aplikacja przeznaczona do wizualizacji fizycznych i logicznych połączenia między urządzeniami, statusów urządzeń oraz konfiguracji. Zapewnia dostęp do wszystkich urządzeń łączności okrętu z jednego miejsca oraz możliwość skonfigurowania całego systemu według zapisanych danych pod jednym przyciskiem. Zarządzanie urządzeniami odbywa się przez formularze konfiguracyjne.  System umożliwia dostęp wielu użytkownikom jednocześnie przez centralny serwer Koncentrator Sterowania SŁ.

Viewer –  Aplikacja o funkcjonalności zbliżonej do  Manager z  wyjątkiem możliwości konfigurowania urządzeń.


Placeholder