SOL-1


System sygnalizacji o opromieniowaniu laserowym

KenBIT oferuje system sygnalizacji o opromieniowaniu laserowym, który realizuje wykrywanie i identyfikację opromieniowania laserowego wozu dowodzenia przez środki ogniowe i urządzenia techniczne przeciwnika wyposażone w dalmierze lub oświetlacze laserowe. Wykorzystanie systemu pozwala rozpoznać działanie bojowe powyższych środków oraz umożliwia odpowiednio wczesne wykonanie efektywnego przeciwdziałania w postaci zadymienia rejonu działania lub zatrzymania się wozu i opuszczenia go przez załogę. Dzięki współpracy z systemem łączności wewnętrznej FONET wszystkie informacje o zaistniałym zagrożeniu przekazywane są do osób funkcyjnych wozu.

System składa się z trzech podstawowych układów funkcjonalnych

 • Kompletu głowic detekcyjnych
 • Bloku monitora – wyświetlacza
 • Bloku sterowania z interfejsem RS-232

System SOL-1 integruje i sygnalizuje sygnały alarmowe pochodzące z następujących czujników

 • Czujnik skażeń radiacyjnych (RAD)
 • Czujnik skażeń chemicznych (CHEM)
 • Czujnik opromieniowania radiolokacyjnego (R-LOK)
 • Czujnik CO (CO)
 • Czujnik dymu (DYM)

Informacja o powstałym zagrożeniu z odpowiedniego sensora może być przesyłana automatycznie przez środki łączności radiowej UKF/KF do szczebla nadrzędnego i zobrazowana w aplikacji ZMP na mapie cyfrowej.

Informacje z głowic detekcyjnych o opromieniowaniu laserowym oraz jego kierunku przekazywane są na układy wyświetlaczy zainstalowane w kabinie kierowcy oraz wewnątrz wozu dowodzenia jak również jest generowany alarm w postaci sygnału dźwiękowego. Taka dystrybucja informacji umożliwia szybką i adekwatną do sytuacji reakcję załogi na sygnał o zagrożeniu, niezależnie od wykonywanych zadań.

Dane techniczne

 • System wykrywa promieniowanie laserowe w zakresie widmowym 800-1700nm
 • Detekcja wszystkich stosowanych obecnie źródeł promieniowania laserowego w aplikacjach wojskowych takich jak:
 • Dalmierze laserowe z odbiorem bezpośrednim
 • Dalmierze laserowe z odbiorem podszumowym
 • Wskaźniki i urządzenia do naprowadzania laserowego zbudowane w oparciu o lasery półprzewodnikowe [850-950nm] na szkle neodymowym Nd:YAG [1060-1064nm], na szkle erbowym [1540nm] oraz Nd:YAG z przesunięciem remanowskim [1540nm]

System może być wykorzystany w tym samym celu do ochrony innych niż wóz obiektów np. latających, nawodnych i naziemnych: ruchomych lub stacjonarnych takich jak mosty, punkty dowodzenia, magazyny itp.

System został opracowany przy współpracy z Instytutem Optoelektroniki WAT.