IS-1


Integrator Systemowy IS-1

Integrator  Systemowy IS-1 jest zasadniczym elementem polowej platformy teleinformatycznej IP przeznaczonej do wsparcia dowodzenia i działania wojsk oraz budowy wydajnych sieci LAN zamontowanych w pojazdach, rozwijanych w warunkach mobilnych w ramach systemów zarządzania polem walki typu BMS (Battlefield Management System). IS-1 jest urządzeniem typu gateway IP, klasy WAN Access Box. Integruje systemy łączności fonicznej: telefonia VoIP, telefonia analogowa, trakty międzycentralowe, łączność radiowa. Umożliwia automatyczną wymianę danych IP poprzez łącza przewodowe (Ethernet, VDSL) i bezprzewodowe oraz poprzez radiostacje UKF i KF. Umożliwia komunikację dostępową pomiędzy systemami łączności przewodowej i radiowej. Parametry funkcjonalne jak również małe rozmiary i mała masa umożliwiają wykorzystanie Integratora Systemowego IS-1 zarówno w obiektach stacjonarnych jak i mobilnych.

Integrator IS-1 pełni rolę integratora teleinformatycznego w wozach dowodzenia, wozach bojowych (w transporterach opancerzonych, kołowych, gąsienicowych i czołgach),  innych obiektach. Zapewnia m.in. integrację z radiostacjami KF i UKF oraz polowymi i stacjo­narnymi sieciami telekomunikacyjnymi, a także z zestawem czujników – sensorów pojazdu. IS-1 daje możliwość realizacji pokładowej łączności wewnętrznej. W jego wyposażeniu mogą znajdować się dodatkowe elementy zewnętrzne, np.: moduł WLAN (bezprzewodowa sieć LAN), terminale VoIP oraz sieciowe stacje robocze, w tym terminale taktyczne.

Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji w warunkach polowych. Wg klasyfikacji N0-06-A101 i N0-06-A103 zalicza się do  grupy N.14-UZ-II-A. Dopuszczalne poziomy emisji ubocznych i odporność na narażenia elektromagnetyczne odpowiadają wymaganiom zawartym w Normie Obronnej N0-06-A200.

Charakterystyka

 • Linie abonenckie
 • Trakty cyfrowe
 • Interfejsy ethernet
 • Telefonia VoIP
 • Funkcje routera/switch’a
 • Obsługa radiostacji
 • Automatyczna wymiana danych IP
 • Serwery: DHCP, NTP, TFTP.
 • Konferencje dupleksowe
 • Zasilanie 27 V DC.

Funkcje routera/switch’a

 • Obsługa routingu w warstwie 2 i 3. W warstwie 3 obsługiwane są protokoły IPv4 i IPv6
 • Obsługiwane protokoły routingu: RIPv1 i v2, OSPFv2, BGPv4, EIGRP
 • Serwery: DHCP, NTP, TFTP
 • Zarządzanie: pulpit lokalny, SNMPv3, WWW
 • Obsługa WLAN wg IEEE 802.1Q
 • Grupowanie interfejsów ethernetowych i konfigurowanie ich do pracy z routerem lub switch’em
 • Obsługa tuneli GRE i IPIP
 • Tworzenie prywatnych sieci VPN
 • Dostęp do routera poprzez interfejsy ethernetowe i połączenia modemowe

Obsługa radiostacji

 • Obsługa radiostacji UKF: PR4G, F@STNET
 • Obsługa radiostacji KF: RKS 8000, RF 5800, AN/PRC-150, RKP 8100
 • Obsługa radiotelefonów: RTK-1, Motorola XTL
 • Transmisja danych IP zgodna z normą STANAG 5066
 • Funkcja radiodostępu simpleksowego KF/UKF (funkcja BSR)
 • Wszystkie radiostacje są podłączane do integratora poprzez kable ethernetowe i dedykowany dla danej radiostacji moduł interfejsu
 • Funkcje głosowe (zestawianie połączeń, rozmowa, konferencje) sąrealizowane za pomocą protokołu SIP, H.323, SCCP

Telefonia VoIP

 • Obsługiwane kodeki: G.711 aLawi µLaw, G.723.1, G.726, G.729 A i B
 • Obsługiwane sygnalizacje: SIP, H.323(gatekeeper), SCCP
 • Możliwość translacji pomiędzy różnymi kodekami
 • Możliwość połączenia central poprzez sieć ethernet z wykorzystaniem sygnalizacji SIP lub H.323
 • Połączenia abonentów VoIP w konferencjach dupleksowych

Interfejsy liniowe urządzenia

 • 4 trakty cyfrowe obsługujące:
 • standardy elektryczne: G.704,STANAG 4210, EUROCOM AMI
 • sygnalizacje: Storczyk (System sygnalizacji nr 7), ISDN DSS1(Q.931), STANAG 4206, STANAG4578
 • kodeki: CVSD, G.711 aLaw

Obsługa 12 linii analogowych CB
(z sygnalizacją DTMF) i MB. Linie
analogowe zapewniają:

 • wybieranie DTMF
 • identyfikację abonentów wywołujących
 • zew o napięciu od 50 do 90 V
 • zasilanie linii dla aparatów CB
 • detekcję zewu dla aparatów MB

Interfejsy Ethernet

 • 1 interfejs ethernet 100BASE-FX lub 1000BASE-SX
 • 1 port optyczny 1000BASE-SX, zgodnie z STANAG 4640 na 2 złączach optycznych MFM, współpracujący z wielomodowymi kablami 50/125µm o długości fali świetlnej 850 nm
 • 9 interfejsów ethernet 10/100/1000BASE-T (IEEE 802.3ab),w tym 4 z PoE wg. IEEE 802.3af.
 • 2 interfejsy VDSL