NEPTUN


Okrętowy Zintegrowany System Łączności

Oddział Morski KenBIT w Gdyni jest wykonawcą Zintegrowanych Systemów Łączności na okrętach. Umożliwiają one prowadzenie komunikacji radiowej ze stacjami lądowymi, innymi okrętami oraz statkami powietrznymi. W zależności od konfiguracji systemu, możliwa jest łączność jawna, bądź utajniona w systemie narodowym lub NATO. Systemy zapewniają nadawanie i odbiór w pasmach HF i VHF/UHF, łączność satelitarną, oraz odbiór w paśmie VLF.

Okrętowy Zintegrowany System Łączności NEPTUN, wraz z jego elementami składowymi, zawsze dostosowywany jest do potrzeb użytkownika końcowego, zarówno w kwestii konfiguracji systemu, jak i zaprojektowania oraz wykonania poszczególnych urządzeń wchodzących w jego skład.

Placeholder

Modularność

System kompletowany jest w zależności od potrzeb użytkownika i może składać się z następujących elementów:.

  • Komutator KSR 4×4
  • Komutator KSR 8×10
  • Terminale VT-Sec
  • Interfejs VTS/4 (8)

Integracja urządzeń

  • komputer sterujący
  • urządzenia kryptograficzne
  • radiostacje

Placeholder

Elementy systemu NEPTUN zmontowane są w standardowych szafach 19” typu RACK. Urządzenia te przystosowane są również do montażu poza szafami RACK (na amortyzatorach lub bez).

Podstawowe elementy systemu NEPTUN

VT-Sec

Terminal łączności specjalnej VT-Sec jest podstawowym elementem podsystemu audio Okrętowego Zintegrowanego Systemu Łączności (OZSŁ). Stanowi on zakończenie części RED (wg terminologii BTP0-701B) toru sygnałowego, umożliwiając operatorowi zdalną komunikację głosową drogą radiową w postaci jawnej lub szyfrowanej, przy wykorzystaniu podłączonych do OZSŁ urządzeń radiowych i kryptograficznych.

Terminal umożliwia też bezpośrednią komunikację (jawną) pomiędzy operatorami terminali VT-sec podłączonymi do OZSŁ, w trybie INTERCOM. W zależności od konfiguracji OZSŁ oraz uprawnień nadanych użytkownikom – umożliwia wybór trybu pracy (łączność zewnętrzna jawna/szyfrowana, wewnętrzna – INTERCOM), oraz opcjonalnie wybór przydzielonego kanału łączności.

Urządzenie może także bezpośrednio współpracować z urządzeniem utajniania mowy (tam, gdzie nie ma konieczności instalowania OZSŁ), jako punkt wynośny – umożliwiając nadawanie, odbiór oraz przełączanie trybu pracy (PLAI N/SEC U RE) współpracującego urządzenia
oraz radiostacji.

Urządzenie dopasowane jest do wymagań użytkownika.

KSR 4×4

Komutator sygnałów akustycznych i sterujących KSR 4×4 znajduje zastosowanie tam gdzie zamontowane są systemy radiostacji KF i UKF wymagające równoczesnej pracy w połączeniu z wieloma różnymi terminalami komunikacji fonicznej i transmisji cyfrowych. Komutator umożliwia szybkie zestawienie wymaganej konfiguracji linii sygnałowych i sterujących. Jest wyposażony w czytelny wyświetlacz alfanumeryczny, matrycę z przyciskami wyboru linii zawierającą sygnalizację optyczną typu LED oraz przyciski sterujące wyboru pamięci.Komutator umożliwia:

• jednoczesne zestawienie jednego urządzenia krypto z jednym dowolnym urządzeniem radio lub jednego dowolnego urządzenia radio z jednym dowolnym urządzeniem krypto.
• równoczesne zestawienie do czterech kanałów transmisyjnych.
• zestawienie połączenia urządzenia krypto i radio w trybie doraźnym-manualnym.
• Automatyczne zestawianie połączeń na podstawie zapisu w pamięci.
• Wyświetlanie tekstu z propozycją zapamiętania wprowadzonych zmian i aktualnej konfiguracji krosownicy.
• Możliwość przywrócenia konfiguracji urządzeń krypto-radio, które istniało przed wyłączeniem zasilania komutatora.
• Podświetlanie na matrycy wybranych linii.
• Zdalne sterowanie komutatora z terminala komunikacyjnego.
• Możliwość awaryjnego zestawienia urządzeń poprzez ręczne połączenie wtyczek linii kablowych.

KSR 8×10

Komutator sygnałów akustycznych i sterujących KSR 8×10 znajduje zastosowanie tam gdzie zamontowane są systemy radiostacji KF i UKF wymagające równoczesnej pracy w połączeniu z wieloma różnymi terminalami komunikacji fonicznej i transmisji cyfrowych. Komutator umożliwia szybkie zestawienie wymaganej konfiguracji linii sygnałowych i sterujących. Jest wyposażony w czytelny wyświetlacz alfanumeryczny, matrycę z przyciskami wyboru linii zawierającą sygnalizację optyczną typu LED oraz przyciski sterujące wyboru pamięci.Komutator umożliwia:

• jednoczesne zestawienie jednego urządzenia krypto z jednym dowolnym urządzeniem radio lub jednego dowolnego urządzenia radio z jednym dowolnym urządzeniem krypto.
• równoczesne zestawienie do 8/10 kanałów transmisyjnych (w zależności od konfiguracji).
• zestawienie połączenia urządzenia krypto i radio w trybie doraźnym-manualnym.
• automatyczne zestawianie połączeń na podstawie zapisu w pamięci.
• wyświetlanie tekstu z propozycją zapamiętania wprowadzonych zmian i aktualnej konfiguracji krosownicy.
• możliwość przywrócenia konfiguracji urządzeń krypto-radio, które istniało przed wyłączeniem zasilania komutatora.
• podświetlanie na matrycy wybranych linii.
• zdalne sterowanie komutatora z terminala komunikacyjnego.
• możliwość awaryjnego zestawienia urządzeń poprzez ręczne połączenie wtyczek linii kablowych.

VTS/4

Interfejs VTS jest urządzeniem umożliwiającym podłączenie terminali VT-Sec do Zintegrowanego Systemu Łączności Zewnętrznej (ZSŁZ). Interfejs VTS jest urządzeniem bezobsługowym.

Interfejs VTS produkowany jest w wersjach cztero- i ośmiokanałowych, umożliwiających obsługę odpowiednio 4 lub 8 terminali VT-Sec (nazwy interfejsów odpowiednio VTS/4 i VTS/8). W razie konieczności wykorzystania większej liczby terminali VT-Sec, interfejsy VTS można łączyć w sekcje. Obudowa interfejsu wykonana jest w standardzie 19″ i jest przystosowana do montażu w szafach typu RACK.

Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z terminalami łączności specjalnej VT-Sec. Pełni funkcję konwertera mediów (światłowód-miedź) oraz układu dopasowującego, który umożliwia sprzęgnięcie terminali VT-Sec ze środkami radiowymi lub urządzeniami utajniania mowy w systemie łączności okrętu.

Urządzenie dopasowane jest do wymagań użytkownika.