WSP-1


Wynośne Stanowisko Pracy WSP-1

Wynośne Stanowisko Pracy WSP-1 jest zewnętrznym terminalem komunikacyjnym umożliwiającym organizację tymczasowego stanowiska dowodzenia (pracy) dowódcy po opuszczeniu przez niego pojazdu (do 2 km). Możliwe jest zarówno dołączenie terminala do sieci LAN Polowego Stanowiska Dowodzenia jak i organizacja autonomicznego stanowiska dowodzenia poza pojazdem dla zwiększenia bezpieczeństwa dowódcy na wypadek lokalizacji jego środków radiowych przez przeciwnika. Stanowisko zapewnia ciągłość pracy dowódcy w dotychczasowych relacjach dowodzenia, w tym radiowych, za pomocą infrastruktury komunikacyjnej pojazdu. Za pośrednictwem WSP-1 możliwa jest praca dowódcy w systemie BMS (z dołączonego komputera).

Charakterystyka

 • Transmisja IP poprzez przewód jednoparowy na odległość do 2 km.
 • Podłączenie jednego terminala IP za pomocą interfejsu przewodowego Ethernet.
 • Nasłuch do 3 radiostacji KF/UKF.
 • Zasilanie napięciem stałym +27 V lub z wbudowanego UPS-a.

Funkcje interkomowe

 • Połączenie okólnikowe z członkami załogi.
 • Połączenia punkt-punkt pomiędzy członkami załogi.
 • Połączenia foniczne z abonentem sieci radiowej KF/UKF.
 • Połączenie selektywne z korespondentem radiowym KF/UKF.

Interfejsy

 • Interfejs foniczny umożliwiający podłączenie 2 zestawów nagłownych użytkowników bądź głośników.
 • Ethernet 10/100 umożliwiający podłączenie WSP-1 do LAN obiektu lub Polowego Stanowiska Dowodzenia. Interfejs umożliwia podłączenie terminala IP (PC) przy modemowym połączeniu z pojazdem.
 • Interfejs DSL umożliwiający podłączenie dwuprzewodowej linii telefonicznej.

Funkcje telefoniczne

 • Połączenia okólnikowe i selektywne z członkami załogi.
 • Nasłuch do trzech radiostacji KF/UKF.
 • Połączenie okólnikowe i selektywne z abonentami sieci radiowych KF/UKF.
 • Połączenia telefoniczne z abonentami systemu STORCZYK.
 • Połączenia telefoniczne z terminalami VoIP w standardzie H.323.
 • Transmisja danych z dołączonego komputera poprzez system STORCZYK.
 • Podłączenie jednego terminala IP za pomocą interfejsu ethernet 10/100BASE-T.
 • Transmisja IP poprzez przewód jednoparowy na odległość do 2 km.

WSP-1 zapewnia realizację przewodowej łączności fonicznej oraz wymianę danych IP z  pojazdem bazowym, a za jego pośrednictwem  z całym otoczeniem systemowym. Realizuje funkcje interkomowe, umożliwia połączenia z centralami systemu STORCZYK, radiostacjami UKF i KF oraz z abonentami VoIP. Wynośne Stanowisko Pracy integruje funkcje Telefonu Wielofunkcyjnego KenTEL-1 oraz Modemu Dalekosiężnego MD-1. Ponadto zapewnia autonomiczne (akumulatorowe) zasilanie urządzeń. Dzięki zwartej konstrukcji urządzenie jest łatwe w przygotowaniu do pracy i eksploatacji.

WSP-1 posiada wodoszczelną i odporną na narażenia mechaniczne obudowę (walizka transportowa).

Wyrób spełnia wymagania normy NO-06-A101 ÷ A108 dla wyrobów grupy N.14-UZ-II-A.