Skontaktuj się z nami


kenbit@kenbit.pl

22 862 43 80

KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp. j.

ul. Żytnia 15 lok. 22
01-014 Warszawa

KRS Nr: 0000151716
NIP Nr: 522-26-72-292
REGON Nr: 015374312


KenBIT Oddział w Gdyni

ul. Chylońska 210
81-007 Gdynia

Dyrektor : Michał Lewczuk
Zastępca Dyrektora: Andrzej Skrzyński

KRS Nr: 0000151716
NIP Nr: 522-26-72-292
REGON Nr: 015374312


Zarząd KenBIT


Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Dariusz Koenig
dkoenig@kenbit.pl


Kadra Kierownicza KenBIT


Dyrektor biura zarządu

Dyrektor ds. technicznych

Paweł Augustynowicz
paugustynowicz@kenbit.pl

Dyrektor ds. handlowych

Magdalena Bukowska
mbukowska@kenbit.pl

Dyrektor Oddziału Gdynia

Michał Lewczuk
mlewczuk@kenbit.pl

Dyrektor Biura Systemów C4ISR

Janusz Sobolewski
jsobolewski@kenbit.pl

DYREKTOR DS. INFORMATYKI

Damian Kacprowicz
dkacprowicz@kenbit.pl

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Dariusz Nikoniuk
dnikoniuk@kenbit.pl