UDC


Uniwersalny Demodulator Cyfrowy

UDC – Uniwersalny Demodulator Cyfrowy jest urządzeniem przeznaczonym do wszechstronnej analizy, demodulacji, dekodowania oraz rejestracji sygnałów radiokomunikacyjnych.

Funkcje

  • analiza sygnałów w dziedzinie czasu oraz częstotliwości (na płaszczyźnie rzeczywistej oraz zespolonej) w czasie rzeczywistym oraz offline
  • możliwość automatycznej demodulacji i dekodowania typowych emisji radiokomunikacyjnych (z manipulacją amplitudy, częstotliwości, fazy)
  • możliwość rejestracji sygnałów radiokomunikacyjnych
  • możliwość wykorzystania w zautomatyzowanych systemach wykrywania, rozpoznania i analizy sygnałów (praca lokalna lub zdalna)
  • możliwość współpracy z bazą danych (zapis sygnałów oraz wyników analizy i rozpoznania demodulacji)
  • możliwość współpracy z typowymi odbiornikami radiokomunikacji np.: Rohde & Schwarz, Thales (Thomson), Icom, Plath, Cubic