BMS Hektor


Aplikacja Systemu Zarządzania Polem Walki (BMS) „HEKTOR”

Aplikacja Systemu Zarządzania Polem Walki (BMS) „HEKTOR” to całkowicie mobilny system dowodzenia (funkcjonujący zarówno w ruchu jak i na postoju) instalowany przede wszystkim na wozach dowodzenia (ew. terminalach sztabowych), tworzy rozległą sieć wymiany danych funkcjonującą na każdym szczeblu dowodzenia ZT. Jest przeznaczony dla osób funkcyjnych komórek dowodzenia (dowódca, szef sztabu itp.) w celu zapewnienia im możliwości kierowania wojskami i swobodnego przemieszczania się w rejonie działań. Umożliwia tworzenie świadomości sytuacyjnej na polu walki. Pozwala na zobrazowanie pozycji własnych i nieprzyjaciela na mapie cyfrowej.

Podstawowe cechy:

 • zobrazowanie map cyfrowych i aktualnej sytuacji taktycznej
 • realizacja funkcji dowodzenia na wszystkich szczeblach taktycznych
 • platforma IP
 • integracja mediów: radio (VHF, UHF, DS), łączność przewodowa i satelitarna
 • integracja usług (oparta o IP, VoIP H.323)
 • pełna interoperacyjność z NATO: Interfejs MIP (DEM, MEM, AdatP-3), model danych LC2IEDM
 • do implementacji na każdym środku transportowym oraz terminalach sztabowych
 • otwarta architektura systemu: współpraca ze wszystkimi zestandaryzowanymi systemami informatycznymi

Podsystem planowania i zarządzania

 • hierarchiczny charakter
 • lokalna i zdalna konfiguracja systemu – np. misje zagraniczne
 • monitorowanie systemu

Podsystem łączności

 • wykorzystywanie wszystkich mediów łączności (aktualnie dostępnych)
 • przęsła radiowe KF/UKF pomiędzy abonentami cyfrowymi i analogowymi sieci telekomunikacyjnych
 • połączenia z abonentami podsystemu JRS (Jednokanałowego Radiodostępu Simpleksowego) i WRS (Wielokanałowego Radiodostępu Simpleksowego) UKF
 • połączenia foniczne i wymiana danych pomiędzy abonentami przewodowymi (STORCZYK, ISDN, H. 323) i abonentami radiowymi KF i UKF

Podsystem wymiany danych

 • poszczególne Wozy Dowodzenia ugrupowania bojowego są węzłami komunikacyjnymi automatycznie retransmitującymi informacje od nadawcy do odbiorcy (poprzez wszystkie media)
 • automatyczna wymiana danych: wyszukiwanie dróg dostarczenia wiadomości we wszystkich mediach łączności
 • implementacja mechanizmów MEM i DEM programu MIP

Podsystem dowodzenia, kierowania i monitorowania

 • zobrazowanie informacji z rozpoznania na mapach cyfrowych zautomatyzowanych miejsc pracy osób funkcyjnych
 • separacja funkcji dowodzenia i łączności: dowódca nie jest absorbowany sprawami łączności
 • możliwość dowodzenia “dwa szczeble w dół”
 • możliwość przejęcia, przekazania dowodzenia przez inną osobę funkcyjną
 • autoryzowana wymiana dokumentów bojowych
 • współpraca z systemem SZAFRAN ZT, zasilanie informacyjne baz danych ZT
 • autonomiczna realizacja funkcji dowodzenia we wszystkich fazach działań taktycznych od pojedynczego żołnierza do szczebla Dywizji ZT
 • gromadzenie informacji i dynamiczne zobrazowanie sytuacji taktycznej
 • zobrazowanie sytuacji taktycznej na mapie cyfrowej wraz z aktualną lokalizacją wozu dowodzenia opartą na systemie GPS
 • pozycjonowanie elementów ugrupowania bojowego dla potrzeb zobrazowania sytuacji bojowej w czasie rzeczywistym
 • przekazywanie i przygotowywanie (praca grupowa) dokumentów dowodzenia
 • przekazywanie alarmów NBC i informacji krytycznych
 • praca graficzna na wielowarstwowej mapie
 • planowanie działań taktycznych
 • wymiana informacji logistycznych
 • przesyłanie obrazów
 • zautomatyzowane funkcje rozpoznania ogólnowojskowego: meldowanie o wykrytych celach
 • zautomatyzowane funkcje rozpoznania inżynieryjnego: gromadzenie informacji i meldowanie – TUJA
 • funkcje kierowania wojną elektroniczną (zakłócanie) – PRZEBIŚNIEG, PROCJON, BREŃ
 • kierowanie informacji do systemów kierowania ogniem (TOPAZ, AZALIA, LOARA)

BMS HEKTOR posiada zaimplementowane następujące normatywy i standardy obowiązujące w NATO

 • CADRG – mapa rastrowa
 • DTED – wysokościowy model terenu
 • VMap, UVMap – wektorowe mapy cyfrowe
 • Stanag 5500 (Adat-P3) – sformalizowany język dowodzenia
 • APP-6A – graficzne zobrazowanie sytuacji bojowej na mapie
 • Stanag 2014 – format – szablony dokumentów dowodzenia
 • Stanag 5066 – transmisja danych w sieciach radiowych
 • S57 – mapy w standardzie morskim

Uniwersalna infrastuktura wozu

 • jednolite, skalowalne rozwiązanie sprzętowe od wozu bojowego do wozów sztabowych
 • Zautomatyzowane Miejsca Pracy osób funkcyjnych
 • integracja wszystkich mediów łączności – priorytet radio (nacisk na mobilność)
 • lokalny system łączności radiowej i przewodowej wozu dowodzenia
 • indywidualna łączność bezprzewodowa załogi pojazdu (desant)
 • automatyczne sterowanie i zarządzanie wszystkimi mediami łączności ZWD
 • indywidualna łączność bezprzewodowa załogi pojazdu
 • powiadamianie i sygnalizacja o stanach zagrożeń pochodzących z sensorów: czujnika tlenku węgla (CO), dymu (DYM), skażenia środkami chemicznymi (CHEM), skażeń radiacyjnych (RAD) i systemu sygnalizacji o opromieniowaniu laserowym (SOL-1)