KenTEL-1


Telefon Wielofunkcyjny

Telefon Wielofunkcyjny KenTEL-1 przeznaczony jest do pracy w cyfrowym systemie łączności, zarówno do zabudowy na obiektach (transporterach) wojskowych, w sieci LAN, jak i polowych stanowiskach dowodzenia (punkty wynośne). Realizuje funkcje interkomowe, umożliwia połączenia z centralami systemu STORCZYK, radiostacjami UKF i KF oraz z abonentami VoIP.

Funkcje telefoniczne

 • połączenia telefoniczne z abonentami systemu STORCZYK
 • połączenia telefoniczne z terminalami VoIP w standardzie H.323
 • transmisja danych, z dołączonego komputera, poprzez system STORCZYK

Funkcje interkomowe

 • połączenie okólnikowe z członkami załogi
 • połączenia punkt-punkt pomiędzy członkami załogi
 • połączenia foniczne z abonentem sieci radiowej KF/UKF

Funkcje wynośne

 • wykorzystywane poza pojazdami, jako „punkt wynośny” (w dodatkowych pojemnikach transportowych)

Funkcje alarmowe i sygnalizacyjne

 • wyświetlanie u użytkowników wozu sygnałów alarmowych o zagrożeniach z systemu detekcji zagrożeń pojazdu oraz komunikatów diagnostycznych (stanów sensorów) systemu CAN pojazdu

Interfejsy

 • podłączenie 2 zestawów nagłownych (głośników) użytkowników
 • podłączenie do LAN pojazdu za pomocą Ethernet 10/100
 • współpraca z urządzeniami specjalistycznymi (namierniki, odbiorniki itp.)

Spełnia wymagania

 • NO-06-A101- A108 dla grupy wyrobów N.11-UZ-II-A
 • w pojemniku transportowym spełnia wymagania dla wyrobów N.14-UZ-II-A