AWRS


Aparatownia Wielokanałowego Radiodostępu Simpleksowego

Aparatownia Wielokanałowego Radiodostępu Simpleksowego (AWRS) przeznaczona jest do sprzężenia sieci łączności radiowej UKF (SŁR) pola walki z systemem łączności radioliniowo-przewodowej (SŁRP) STORCZYK, stanowiąc zintegrowaną polową sieć łączności szczebla taktycznego. Podsystem oparty na AWRS może stanowić autonomiczny system łączności, który umożliwia funkcjonowanie niezależnie od podsystemu łączności radioliniowo – przewodowej STORCZYK z siedmiocyfrowym systemem numeracji abonenckiej.

AWRS oferuje usługi telekomunikacyjne zarówno na postoju, tj. z dowiązaniem do SŁRP za pośrednictwem przewodów, jak również w czasie przemieszczeń, wykorzystując SŁR jako medium dowiązania do SŁRP lub medium łączności pomiędzy aparatowniami WRS UKF.

Placeholder

Możliwości AWRS w zakresie realizacji usług telekomunikacyjnych:

  • Realizacja równocześnie ośmiu połączeń w trybie transmisji danych lub w trybie połączeń fonicznych z SŁR-P
  • Połączenia RPA z abonentami SŁR-P
  • Połączenia RPA z RPA należącymi do innej sieci radiowej, ale będącymi abonentami WRS, poprzez SŁR-P
  • Przesyłanie depesz pakietowych potwierdzanych i nie potwierdzanych
  • Połączenia konferencyjne z abonentami SŁRP
  • Połączenia okólnikowe do sieci radiowych

Aparatownia AWRS powstała we współpracy z:

  • Wojskowymi Zakładami Łączności Nr2
  • Wojskową Akademią Techniczną

Placeholder