BSR


Blok Sprzężenia Radiowego


Blok Sprzężenia Radiowego jest specjalizowanym komputerem pojazdu (integratorem), który zapewnia w pełni zautomatyzowany interfejs pomiędzy sieciami radiowymi, a systemami przewodowymi STORCZYK, publicznymi systemami analogowymi oraz ISDN i systemami opartymi na sygnalizacji H.323 (VoIP). Do BSR można m.in. podłączyć 1-3 radiostacji UKF/KF, z których każda obsługuje oddzielną sieć radiową. BSR UKF/KF jest urządzeniem przeznaczonym do integracji i realizacji usług telekomunikacyjnych ze zautomatyzowanym systemem łączności radiowej UKF, systemem łączności radioliniowo-przewodowej STORCZYK, podsystemem radiodostępu UKF/KF i wtórną siecią pakietową. Zapewnia łączność foniczną i transmisję danych w kanałach UKF/KF na wszystkich szczeblach dowodzenia SZ RP oraz z oddziałami i pododdziałami SZ RP wypełniającymi misje międzynarodowe poza granicami RP.

Przeznaczenie

  • rezerwowe łącza transmisji danych i foniczne dla zapewnienia ciągłości łączności i dowodzenia na szczeblu taktycznym
  • łączność z jednostkami WP i NATO realizującymi misje pokojowe poza granicami RP
  • rezerwowe łącza transmisji danych i foniczne pomiędzy szczeblami dowodzenia taktycznego i operacyjnego
  • zwiększenie niezawodności i żywotności systemu łączności dla potrzeb automatyzacji procesu dowodzenia
  • integracja usług telekomunikacyjnych pomiędzy mobilnymi i stacjonarnymi elementami ugrupowania bojowego wojsk w celu zwiększenia ich manewrowości i umożliwienie realizacji zadań bojowych w rozszerzonym zakresie warunków taktyczno-operacyjnych
  • zapewnienie łączności pomiędzy sztabami kryzysowymi i organami wykonawczymi w warunkach klęsk żywiołowych i innych sytuacjach kryzysowych
  • rozwój infrastruktury garnizonowych węzłów łączności MON w kierunku dalekosiężnych środków łączności bezprzewodowej
  • integracja serwisów WWW i innych usług intranetowych z rozwiązaniami komercyjnymi i stosowanymi w polowych sieciach pakietowych


Urządzenie jest produkowane przez WZŁ nr 2 S.A. Firma KenBIT Sp. J. wykonała projekt i oprogramowanie wyrobu.