SLS – Serial Line Splitter


Rodzina rozdzielaczy sygnałów nawigacyjnych

Urządzenia przeznaczone są do dystrybucji sygnałów nawigacyjnych w standardzie NMEA oraz innych sygnałów transmisji szeregowej prowadzonej za pomocą interfejsów RS-422 z prędkościami do 2MBit/s. Podstawowym zastosowaniem jest odebranie, wzmocnienie, galwaniczna separacja i dystrybucja sygnałów nawigacyjnych z czujników/odbiorników (GPS, log, kompas, echosonda, zegar, wiatromierz itp.) i dostarczenie ich do wielu punktów odbioru – repetytorów, rejestratorów, wyświetlaczy i innych urządzeń nawigacyjnych z zapewnieniem ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwzakłóceniowej, gwarantującej niezawodne funkcjonowanie i współdziałanie okrętowej aparatury nawigacyjnej.

Urządzenia zapewniają ciągłość dostarczania informacji nawigacyjnej, dzięki możliwości podłączenia dwóch źródeł sygnału tego samego rodzaju, np. dwóch odbiorników GPS – podstawowego i rezerwowego z zapewnieniem automatycznego podłączenia źródła zapasowego w przypadku zaniku transmisji ze źródła podstawowego i przywrócenie komunikacji ze źródła podstawowego, po jego ponownym uruchomieniu.

Charakterystyka

 • Dystrybucja sygnałów nawigacyjnych w standardzie NMEA.
 • Transmisja szeregowa za pomocą interfejsów RS-422 z prędkością do 2 MBit/s.
 • Zapewnienie ciągłości dostarczania informacji nawigacyjnych.
 • Podłączenie źródła zapasowego informacji nawigacyjnej w przypadku zaniku transmisji ze źródła podstawowego.

Każdy z modeli posiada

 • dwa obwody zasilania (podstawowe i zapasowe) DC 12-36V
 • dwa wejścia sygnałowe RS-422 (NMEA) podstawowe i zapasowe, automatycznie przełączane, z preferencją wyjścia podstawowego
 • separację galwaniczną obwodów zasilania – 1,5kV
 • indywidualne wzmacniacze liniowe, na każdym z kanałów wyjściowych
 • wysokoudarową obudowę przemysłową, przeznaczoną do montażu na szynie DIN TH-35
 • łączówki rozłączne
 • kontrolki zasilania, obecności sygnałów wejściowych i wyjściowych, wyboru aktywnego wejścia

Urządzenia w zależności od wykonania posiadają

 • SLS 2/8 – Osiem wyjść RS-422 na wspólnym potencjale, izolowane od wejść i obwodów zasilania – 1kV
 • SLS 2/8 ISO – Osiem wyjść RS-422 całkowicie separowanych galwanicznie od pozostałych wyjść, wejść i zasialania – 1kV
 • SLS 2/16+2 USB:
 • Szesnaście wyjść na wspólnym potencjale, izolowane od wejść i obwodów zasilania – 1kV
 • Dwa wyjścia RS-232 separowane galwanicznie od pozostałych wyjść, wejść i zasilania – 1kV
 • Port diagnostyczny USB 2.0B separowany galwanicznie od pozostałych wyjść, wejść i zasilania – 1kV
 • SLS 2/16+2 USB ISO:
 • Szesnaście wyjść RS-422 separowanych galwanicznie od pozostałych wyjść, wejść i zasilania – 1kV
 • Dwa wyjścia RS-232 separowane galwanicznie od pozostałych wyjść, wejść i zasilania – 1kV
 • Port diagnostyczny USB 2.0 B separowany galwanicznie od pozostałych wyjść, wejść i zasilania – 1kV.


Spełniane normy:
 • PN-EN 60945:2004
 • IEC61162-1
 • IEC61162-2 High Speed Data
Wymiary
 • SLS 2/8 i SLS 2/8 ISO
  • Waga – 0,23 kg
  • Wymiary
  • Szerokość – 86 mm
  • Wysokość – 51 mm
  • Długość – 128 mm
 • SLS 2/16+2 USB i SLS 2/16+2 ISO
  • Waga – 0,27 kg
  • Wymiary
  • Szerokość – 107 mm
  • Wysokość – 51 mm
  • Długość – 128 mm