Projekt DOB/002/RON/ID1/2018 pk. „ISSIP-PKI”

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu dotyczącego obronności i bezpieczeństwa państwa, realizowany przez konsorcjum w składzie:

  • KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp. j – lider  konsorcjum
  • Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)

Projekt realizowany w okresie od 2018r. do 2021r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 14 068 821,00 PLN

Dofinansowanie: 12 866 821,00 PLN