Projekt DOB/002/RON/ID1/2018 pk. „ISSIP-PKI”

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu dotyczącego obronności i bezpieczeństwa państwa, realizowany przez konsorcjum w składzie:

  • KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp. j – lider  konsorcjum
  • Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)

Projekt realizowany w okresie od 2018r. do 2025r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 16 623 449,72 PLN

Dofinansowanie: 15 421 449,72 PLN