BITcom-M


Pokładowy System Komunikacji Łodzi Bojowych

Pokładowy BITcom-M jest systemem integrującym urządzenia nawigacyjne łodzi bojowych, komunikację pomiędzy członkami załogi (interkom) oraz łączność foniczną i wymianę danych z korespondentami zewnętrznymi, drogą radiową lub satelitarną. System wspomaga działanie załogi w warunkach bojowych. BITcom-M jest przystosowany do integracji z Systemem Kierowania Polem Walki klasy BMS.

Łódź bojowa

BITcom-M integruje:

 • zestaw środków radiowych łodzi (Harris PRC-150, PRC-117F)
 • zestaw radiotelefonicznych i satelitarnych środków transmisyjnych (radiotelefony Motorola XTL-5000, ICOM IC-M603, telefon satelitarny Sailor SC 4000)
 • zestaw środków nawigacyjnych (AIS, NAVnet itp.)
 • terminale Zautomatyzowanych Miejsc Pracy (ZMP) Systemu Zarządzania Polem Walki (opcja)

Interkom

Z uwagi na specyfikę morskich działań bojowych, interkom łodzi bojowej posiada proste funkcje, nieabsorbujące uwagi załogi i niewymagające skomplikowanej obsługi. Centralka interkomu pełni funkcje komutacyjno-sterujące. Jest to urządzenie programowalne, którego funkcje można modyfikować zgodnie z wymaganiami użytkownika


Placeholder

Funkcje interkomu pokładowego:

 • komunikacja głosowa pomiędzy członkami załogi
 • dostęp załogi do środków łączności bezprzewodowej
 • transmisja pozycji łodzi do centrum operacyjnego

Funkcje  telekomunikacyjne:

 • połączenie okólnikowe z członkami załogi,
 • połączenia foniczne poprzez radiotelefon IC-M603,
 • połączenia foniczne poprzez radiotelefon XTL-5000,
 • połączenia przez radiostację KF/UKF,
 • połączenia przez telefon satelitarny Sailor SC 4000,
 • przekazywanie pozycji łodzi w systemie AIS,
 • przekazywanie pozycji łodzi przez radiotelefon XTL-5000.

System Zarządzania Polem Walki BMS

BMS Hektor jest opcjonalnym wyposażeniem systemu BITcom-M. Oprogramowanie systemu instalowane jest na komputerach ragedyzowanych zintegrowanych w sieci LAN łodzi.

Automatyczny System Identyfikacji (AIS)

AIS jest okrętowym  systemem automatycznej identyfikacji jednostek ruchomych. Urządzenie AIS będące na wyposażeniu łodzi jest podłączone do pokładowej sieci IP. System Secure  AIS  może pracować w trybach:

 • Normal – odbiór i nadawanie w trybie normalnej pracy bez szyfrowania,
 • Silent – odbiór danych normalnych i szyfrowanych, brak nadawania,
 • Tactical – odbiór danych normalnych i szyfrowanych, nadawanie tylko szyfrowane,
 • Hybrid –  odbiór danych normalnych i szyfrowanych, nadawanie pozycji bez szyfrowania, nadawanie komunikatów z szyfrowaniem.

Integrator pokładowy

Funkcję integratora pokładowego pełni Blok Sprzężenia Radiowego IP. Realizuje on wszystkie usługi, które są wymagane na obiektach dowodzenia i obiektach bojowych. BSR-IP zapewnia integrację mediów transmisyjnych systemów łączności oraz sprzężenia sieci radiowych pola walki z systemami IP.  Oferuje szeroką gammę usług teleinformatycznych, łącznie z funkcjonalnością serwera komunikacyjnego.

Zasilanie

Elementy systemu pracują przy zasilaniu napięciem stałym od 12 V do 27 V. Moc pobierana przez te urządzenia w czasie pracy ze źródeł zewnętrznych nie przekracza 200W.