KASMON


Oprogramowanie Krajowego Automatycznego Systemu Monitoringu Widma Radiowego

KASMON umożliwia nadzorowanie eksploatacji przyporządkowanych częstotliwości, lokalizację nielegalnych źródeł emisji, oraz niezgodne z koncesją wykorzystanie widma radiowego. Za sprawą zaimplementowanego nowoczesnego oprzyrządowania (namierniki radiowe, odbiorniki radiowe, analizatory widma, systemy antenowe z komutatorami i rotorami anten) i specjalistycznego oprogramowania, KASMON zapewnia automatyczny proces wykonywania specjalistycznych pomiarów emisji radiowych. Wykonywane pomiary są realizowane zgodnie z zaleceniami ITU-R. Operator otrzymuje przetworzone wyniki pomiarów w postaci zobrazowania na mapie, jak również w postaci wydrukowanych raportów pomiarowych. W połączeniu z Ruchomymi Stacjami Pomiarowymi KASMON jest w stanie, nawet w warunkach miejskich, zlokalizować źródło sygnału, a także dostarczyć rozległej wiedzy o środowisku elektromagnetycznym.


Architektura oprogramowania

Oprogramowanie sterujące KASMON jest zbudowane w architekturze wielowarstwowej. Na każdym stanowisku sterującym stacją pomiarową mogą być uruchomione trzy składniki: lokalna baza danych, usługa zdalnego dostępu (serwer aplikacyjny) oraz w razie potrzeby aplikacja kliencka. Architektura ta jest stosowana zarówno dla pracy lokalnej jak i pracy zdalnej.


Funkcje oprogramowania

 • Zarządzanie uprawnieniami i dostępem do stacji
 • Zarządzanie konfiguracją stacji
 • Zarządzanie definicjami procedur pomiarowych
 • Wykonywanie i harmonogramowanie pomiarów
 • Wykrywanie nielegalnych emisji
 • Monitorowanie i analiza zajętości pasma i częstotliwości
 • Radionamierzanie i lokalizacja źródeł emisji
 • Radionamierzanie amplitudowe przez obrót anteny
 • Harmonogramowanie namierzania źródeł emisji
 • Rejestracja odebranych sygnałów i powiązanie zapisów z zadaniami pomiarowymi i namiarami

Funkcje pomiarowe

 • Pomiar szerokości emitowanego pasma
 • Pomiar częstotliwości nośnej i dopuszczalnego odchylenia
 • Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego
 • Pomiar uśrednionego poziomu sygnału
 • Pomiar parametrów modulacji
 • Pomiary z wykorzystaniem maski
 • Wstępna klasyfikacja wyników pomiarów
 • Wizualizacja danych z urządzeń pomiarowych (także zdalnych)
 • Odsłuch i ocena subiektywna mierzonej emisji (także z odbiorników zdalnych)
 • Generowanie raportów z wynikami pomiarów

Funkcje aplikacji klienckiej

 • Interakcja z użytkownikiem (zlecanie zadań, wprowadzanie danych)
 • Zobrazowanie wyników i działania sprzętu – wydruki raportów
 • Funkcje serwera aplikacji (usługi zdalnego dostępu)
 • Nadzór na wielodostępem do sprzętu i rozstrzyganie konfliktów w dostępie do urządzeń
 • Realizowanie zdefiniowanych harmonogramów
 • Zapis wyników pracy do plików i bazy danych
 • Przesyłanie do aplikacji klienckiej wymaganych przez nią danych
 • Replikowanie danych do Centralnej Bazy Danych
 • Replikowanie danych konfiguracyjnych z Centralnej Bazy Danych