Zapytanie ofertowe nr 02/12/KenBIT/2023 na dostawę “Sprzętu informatycznego i oprogramowania”

Zapytanie ofertowe opublikowano dnia: 21.12.2023 r.

Odpowiedzi na pytania i zmiany w dokumentacji opublikowano dnia: 22.12.2023 r. oraz 03.01.2024 r.

Termin składania ofert: 09.01.2024 do godz. 13:00.

Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się dnia: 09.01.2024 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty został opublikowany: 10.01.2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym nr 02/12/KenBIT/2023 na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Całość dokumentacji tj.:

  1. Zapytanie ofertowe wraz z  Załącznikami,
  2. Formularz oferty

opublikowano poniżej.

Dokumentacja zapytania ofertowego: