AFRODYTA


Rozgłośnia Okrętowa PA/GA T-B

Rozgłośnia Okrętowa PA/GA T-B realizuje zarówno jednostronną jak i dwustronną komunikację na okręcie – ogłaszanie komunikatów słownych oraz alarmów, łączność pomiędzy podstacjami abonenckimi, głośnikami, a Panelami MCS-20. Linie głośnikowe pracujące w standardzie 100 V umożliwiają podłączenie dużej liczby głośników. Komunikacja zwrotna pomiędzy podstacjami abonenckimi, a blokiem centralnym jest realizowana za pośrednictwem linii cyfrowej.

System rozgłośni został zaprojektowany do nagłaśniania pokładów otwartych i pomieszczeń podpokładowych na jednostkach pływających. Jego modułowa budowa umożliwia instalowanie systemu w różnych konfiguracjach sprzętowych, w zależności od wymagań dla danego typu jednostki.

Konstrukcja została oparta na rozwiązaniach własnych, wykorzystywanych w Zintegrowanym Systemie Łączności (wyrób KenBIT) oraz w oparciu o doświadczenia zebrane podczas wielu lat serwisowania różnorodnych systemów rozgłośni okrętowych, używanych na jednostkach MW oraz NATO.

Z systemem współpracują panele mikrofonowe MCS-20, panele alarmów ACM-8, podstacje abonenckie MSB z systemem Talk-Back (T-B), głośniki kabinowe i głośniki pokładowe. Panel mikrofonowy MCS-20 (Microphone Control Station) zaprojektowano pod kątem wymagań i potrzeb okrętu.

W 2021 nasz system Rozgłośni dyspozycyjnej oraz układu alarmu ogólnego AFRODYTA PA/GA T-B przeszedł pozytywnie proces badań EMC oraz klimatyczno-mechanicznych (w tym odporność na mgłę solną) dzięki czemu uzyskał Świadectwo uznania typu wyrobu Polskiego Rejestru Statków (pobierz).

Panele mikrofonowe wyposażono w:

 • głośnik odsłuchowy
 • wielofunkcyjny wskaźnik OLED ze wskaźnikiem wysterowania VU
 • sygnalizację statusu systemu: zajętości, podłączenia mikrofonu pokładowego, przełączenia w stan czuwania
 • sygnalizację statusu poszczególnych linii abonenckich za pomocą diod LED w przyciskach wyboru linii/stref
 • wydzielone okólniki Aall out i Aall in dla nadawania komunikatów zbiorczych PA w przestrzeniach mieszkalnych i pokładach otwartych
 • łączność w trybie Interkom pomiędzy panelami MCS-20 z funkcją połączeń konferencyjnych
 • możliwość nadawania komunikatów z mikrofonu wbudowanego do MSC-20
 • możliwość podłączenia mikrofonu wynośnego (Bridge)
 • zdalnego sterowania panelem rozrywki (funkcja entertainment)
 • przycisk „SIG” służący do ręcznego generowania alarmu lub powodujący uruchomienie sygnalizacji maszynowej
 • regulację siły głosu odsłuchu

Charakterystyka:

 • Łączność jednostronna, tryb (PA – Public Address) dla ogłaszania komunikatów oraz komend.
 • Łączność dwustronna, tryb T-B (Talk Back) między punktem abonenckim (głośnikiem), a panelem mikrofonowym MCS-20. Wywołanie kilku abonentów jednocześnie (Sel. Call).
 • Nadawanie alarmów za pomocą zaprogramowanych sygnałów akustycznych.
 • Współpraca rozgłośni z okrętowymi systemami sterowania sygnalizacją akustyczną i optyczną.
 • Retransmisja komunikatów rozgłośni w trybie PA do systemów łączności wewnętrznej.

Struktura systemu


 • Panel jednostki centralnej / generatora alarmów CU/OUP (Central Unit / Oscylator Unit Panel). Układ wytwarzania sygnałów alarmowych zawiera programowalny generator alarmów okrętowych oraz opcjonalnie programowalny generator zapowiedzi słownych.
 • Panel wzmacniaczy głośnikowych SPA (Speaker Amplifier), instalowany w konfiguracji linii symetrycznych 100 lub 70V z transformatora wyjściowego (step-up transformer). Zastosowane wzmacniacze są skonfigurowane tak by zapewnić redundancję układu (niezakłócona praca systemu PA w przypadku awarii jednego ze wzmacniaczy). Wzmacniacze automatycznie będą przechodziły w tryb uśpienia (stby) jeżeli panel mikrofonowy nie jest używany powyżej określonego czasu (10 min.).
 • Panel kontroli i sterowania lokalnego LMP (Local Management Panel) wyposażony w przełącznik odsłuchu linii głośnikowych wraz ze wskaźnikiem poziomu wysterowania wzmacniaczy, przełącznik wyboru źródła audycji. Panel umożliwia pracę lokalną oraz lokalne uruchomienie alarmu ogólnego.
 • Panel rozrywki EP (Entertainment Panel) zawierający radioodtwarzacz CD, wejście USB do odtwarzania Nagrań w formacie MP3, wejścia liniowe 0 dBm (Line-In i AUX), dla zewnętrznych źródeł sygnału. Panel rozrywki jest wyposażony w możliwość zdalnego sterowania z panelu mikrofonowego.
 • Panel przyłączy API (Access Panel Interface) wyposażony w układ złącz umożliwiających sprawne podłączenie okablowania okrętowego.