Kariera w KenBIT

Oddział w Warszawie

Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie aktualnego CV drogą elektroniczną na adres: agrzegorzewska@kenbit.pl

Kontakt:
e-mail: agrzegorzewska@kenbit.pl
Tel.  +48 22 862 43 80
Fax. +48 22 862 43 81

Oddział w Gdyni


Kontakt:
e-mail: askrzynski@kenbit.pl
Tel.  +48 58 728 45 40
Fax. +48 58 728 45 42

Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie aktualnego CV drogą elektroniczną na adres Dyrektora Oddziału: askrzynski@kenbit.pl

Prosimy o umieszczenie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”