EMC


Zautomatyzowany System Kompatybilności Elektromagnetycznej

System ten przeznaczony jest do: realizacji badań, opracowywania wyników, automatycznej generacji raportów, związanych z pomiarami kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektronicznych.

Możliwości systemu

  • sterowanie odbiornikami pomiarowymi
  • sterowanie generatorami sygnałowymi
  • realizację pomiarów wybranych parametrów oraz rejestrację wybranych segmentów sygnału
  • wsparcie dla scenariuszy pomiarowych, zgodnych z procedurami narzuconymi przez użytkownika
  • generację raportów z badań, wymaganych przez użytkownika
  • obsługę bazy danych urządzeń pomiarowych systemu
  • rozbudowany moduł wizualizacji danych pomiarowych, charakterystyk opisujących urządzenia

System może być zainstalowany i eksploatowany zarówno w warunkach mobilnych jak i w (certyfikowanym) laboratorium badawczym.