WSP-2


Wynośne Stanowisko Pracy WSP-2

Wynośne Stanowisko Pracy WSP-2 jest zewnętrznym, przenośnym urządzeniem pełniącym rolę routera lub switch’a. Umożliwia budowanie tymczasowych, lokalnych sieci transmisji danych (ethernet) na polowych stanowiskach dowodzenia. Za pomocą WSP-2 możliwe jest szybkie połączenie oddalonych stanowisk pracy (terminali PC) lub sieci LAN obiektów (np. wozów) z dowolnymi aparatowniami transmisyjnymi, np. z Mobilnym Węzłem Teleinformatycznym.

Terminal WSP-2 zapewnia możliwość łatwego połączenia terminali (sieci) poprzez łącza światłowodowe – do 500 m lub łącza elektryczne, budowane w oparciu o linie PKL – do 2 km.

Urządzenie posiada po stronie WAN 1 intefejs SHDSL oraz 1 intefejs optyczny. Po stronie LAN funkcjonuje 7 interfejsów ETH (w tym 4 typu PoE) oraz jeden optyczny.

Chakakterystyka

 • Możliwość połączenia poprze złącza światłowodowe (do 500m) lub elektryczne (linie PKL do2 km) innych terminali (sieci LAN)
 • Możliwość pracy w trybie routera albo switch’a
 • Obsługa styków 10/100/1000BASE-T (RJF), SHDSL, 100/1000BASE –FX/SX(MFM)
 • Zasilanie zewnętrzne lub z wbudowanych akumulatorów
 • Obsługa IPv4 oraz IPv6
 • Obsługa protokołów routingu RIPv1 i v2, OSPFv2 i v3, BGPv4
 • Zarządzanie poprzez WWW, SNMP v2/v3

Funkcje

 • praca w trybie routera
 • praca w trybie switch’a
 • Obsługa styków 10/100/1000BASE-T (RJF), SHDSL, 100/1000BASE –FX/SX(MFM)
 • możliwość połączenia innych terminali (sieci LAN) poprzez łącza światłowodowe (do 500 m) lub elektryczne (linie PKL do2 km)
 • zasilanie zewnętrzne lubz wbudowanych akumulatorów
 • Obsługa protokołów routingu RIPv1 i v2, OSPFv2 i v3, BGPv4
 • Zarządzanie poprzez WWW, SNMP v2/v3

Dzięki zwartej konstrukcji urządzenie jest łatwe w przygotowaniu do pracy i eksploatacji. WSP-2 posiada wodoszczelną i odporną na narażenia mechaniczne obudowę (walizka transportowa).

Wyrób spełnia wymagania normy NO-06-A101 ÷ A108 dla wyrobów grupy N.14-UZ-II-A.