Image
Image

„Teleinformatyczny moduł wspomagania identyfikacji ofiar katastrof i ataków terrorystycznych” DOB-BIO10/05/03/2019

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu dotyczącego obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 10/2019,
przez konsorcjum w składzie:

- Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) - lider konsorcjum

- KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp. j.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnej i szybkiej identyfikacji ofiar katastrof lub ataków terrorystycznych poprzez usprawnienie działań służb na wszystkich etapach postępowania
ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Efektem projektu będzie:

  • kompleksowe narzędzie ujawniania i dokumentowania zwłok ludzkich i ich fragmentów zgodnie z międzynarodowymi standardami Interpolu
  • narzędzie do nadzoru/obiegu zwłok ludzkich i ich fragmentów
  • elektroniczny system wprowadzania danych pośmiertnych ciał i ich fragmentów
    do formularzy zgodnych z wytycznymi Interpolu
  • zbiór algorytmów wyszukiwania, porównywania i łączenia danych pośmiertnych (PM) i przedśmiertnych (AM)
  • zintegrowanie stworzonych narzędzi w jeden moduł
  • wynik testów działania systemu w warunkach operacyjnych zbliżonych do rzeczywistych
  • dokumentacja techniczna i szkoleniowa uwzględniająca wszystkie funkcjonalności

Projekt realizowany w okresie od 2019r. do 2022r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 901 500,00 zł, wartość dofinansowania: 6 211 500,00 zł