RSP


Ruchome Stacje Pomiarowe

Ruchome Stacje Pomiarowe (RSP) są przeznaczone do monitorowania widma elektromagnetycznego, rozpoznania i namierzania źródła sygnałów radiowych. Zintegrowany sprzęt pomiarowy typu: odbiorniki radiowe analizatory widma, namierniki radiowe, system określania lokalizacji i orientacji geograficznej, system bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych, systemy antenowe i inne montowane na pojazdach kołowych lub gąsienicowych zapewniają automatyzację procesu sterowania urządzeniami, obiegu, przetwarzania, archiwizacji i zobrazowania na tle mapy cyfrowej odebranych informacji. Operator podejmujący często ważne decyzje o pomierzonych i wykrytych sygnałach radiowych ma możliwość łatwiejszej percepcji wyników dzięki wizualizacji graficznej otrzymanych i przetworzonych danych.

Placeholder

Możliwości Ruchomych Stacji Pomiarowych

 • Wykrywanie sygnałów radiowych w paśmie 20 MHz do 3 GHz
 • Kontrola słuchowa sygnałów zdemodulowanych
 • Rejestracja sygnału zdemodulowanego
 • Namierzanie i lokalizacja

Pomiar parametrów sygnałów radiowych zgodnie z zaleceniami ITU-R:

 • natężenia pola elektromagnetycznego
 • częstotliwości
 • pasma emisji
 • dewiacji maksymalnej sygnałów FM
 • głębokości modulacji sygnałów AM

Placeholder
 • Kontrola aktywności zadanych kanałów radiowych i pasm częstotliwości,
 • Określanie położenia geograficznego stacji na mapie cyfrowej
 • Automatyczne wykonywanie zadań wg zadanego harmonogramu
 • Wizualizacja, rejestracja i przetwarzanie wyników pomiarów
 • Automatyczne wykrywanie niepożądanych emisji
 • Wydruk raportów z pomiarów
 • Bezprzewodowa transmisja wyników pomiarów oraz danych sterujących