Zapytanie ofertowe nr 01/05/KenBIT/2023 na dostawę elementów infrastruktury linii opóźniającej

Zapytanie ofertowe opublikowano dnia: 17.05.2023.

Odpowiedzi na pytania i zmiany w dokumentacji opublikowano dnia: 24.05.2023.

Termin składania ofert: 31.05.2023 do godz. 12:00.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr 01/05/KenBIT/2023 na dostawę elementów infrastruktury linii opóźniającej.

Całość dokumentacji (Zapytanie ofertowe wraz z trzema załącznikami) opublikowano poniżej.

Dokumentacja zapytania ofertowego: