Mikrotelefon Wielofunkcyjny MTW


Oprogramowanie mikrotelefonu wielofunkcyjnego (MTW) dla radostacji PR4G

KenBIT wykonał oprogramowanie MTW, które jednocześnie umożliwia realizację usług fonicznych jak i transmisji danych w sieciach radiowych UKF.

Podstawowe funkcje


 • Zdalne sterowanie radiostacjami rodziny PR4G
 • Wymiana depesz alfanumerycznych
 • Połączenia i wymiana informacji w podsystemie Jednokanałowego Radiodostępu Simpleksowego (JRS)
 • Połączenia i wymiana informacji w podsystemie Wielokanałowego Radiodostępu Simpleksowego (WRS)

Możliwości w zakresie zdalnego sterowania radiostacjami

 • Zmiana trybu pracy radiostacji (FH, FCS, DFF, AFF)
 • Zmiana kanału roboczego
 • Zmiana mocy nadawania
 • Zmiana relacji nadrzędności radiostacji w sieci radiowej
 • Relizacja funkcji synchronizacji sieci
 • Selektywne wywołanie
 • Identyfikacja abonenta sieci radiowej
 • Wysyłanie alarmów i testu połączenia
 • Zmiana siły głosu i poziomu blokady szumów
 • Awaryjne kasowanie danych radiostacji

Możliwości w zakresie pracy w podsystemie JRS i WRS


 • Transmisja danych i połączenia foniczne z systemem STORCZYK
 • Możliwość zmiany typu informacji w czasie trwania połączenia
 • Wymiana depesz pakietowych w trybie radiodostępu
 • Rejestracja i wyrejestrowanie Radiowego Punktu Abonenckiego (RPA) z JRS i WR
 • Automatyczne przerejestrowanie RPA pomiędzy Radiowymi Punktami Dostępowymi (RPD)
 • Informowanie przy pomocy zewu o wywołaniach przychodzących i fazach realizacji połączeń w podsystemie JRS i WRS
 • Identyfikacja abonenta
 • Usługi poczty głosowej i sms

Możliwości w zakresie wymiany depesz

 • Wysyłanie i odbiór depesz wysyłanych do indywidualnych abonentów oraz na okólnik
 • Zapamiętywanie: do 10 depesz nadanych o pojemności do 160 znaków każda do 10 depesz odebranych o pojemności do 160 znaków każda do 10 informacji o niezrealizowanych połączeniach przychodzących wraz z informacjami o numerach i oczekującej poczcie głosowej do 10 poprzednio wybranych numerów abonentów
 • Informowanie przy pomocy zewu o odebranych depeszach oraz oczekującej poczcie głosowej

MTW powstał we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 2 w Czernicy i firmą Elektronika Zagoździński.