MHS PIGEON


Okrętowy System Edycji i Transmisji Wiadomości

Okrętowy Zintegrowany System Edycji i Transmisji Wiadomości zgodnych z ACP 127 oraz STANAG 5066 firmy KenBIT Sp. J. został zaprojektowany na potrzeby okrętów MW RP. MHS PIGEON jest podstawowym elementem okrętowej transmisji danych w kanałach łączności radiowej. Zapewnia odpowiedni obieg wiadomości na okręcie – edycję wiadomości przez wielu użytkowników, edycję i transmisję informacji w ramach współpracy interoperacyjnej NATO – zgodnych z wymaganiami ACP 127 oraz STANAG 5066. Dodatkowo zapewnia funkcję chatu oraz obsługę poczty elektronicznej zgodnie z wymaganiami  STANAG 5066.

MHS PIGEON stanowi interfejs do systemów zewnętrznych umożliwiający transmisję i odbiór wiadomości zgodnych z ACP 127. System zapewnia wielodostęp do urządzeń transmisyjnych użytkownikom z różnymi poziomami  uprawnień oraz umożliwia zestawianie połączeń sygnałów akustycznych i sterujących pomiędzy różnymi rodzajami urządzeń łączności.

System zrealizowany jest w architekturze klient-serwer. Rolę serwera pełni urządzenie Interfejs MHS z wewnętrzną bazą danych SQL, posiadające interfejsy szeregowej asynchronicznej i synchronicznej transmisji danych.  Umożliwia ono podłączenia modemów, urządzeń kryptograficznych lub radiostacji. Rolę klientów serwera pełnią aplikacje zainstalowane na terminalach PC użytkowników.

MHS PIGEON zapewnia również przechowywanie wiadomości odebranych, wysłanych oraz modyfikacji wprowadzonych przez użytkowników, jak również możliwość wyszukiwania wiadomości po zadanych kryteriach. Istnieje możliwość tworzenia kopii zapasowych całego systemu.


CHARAKTERYSTYKA

 • Obieg wiadomości – edycja wiadomości przez wielu użytkowników.
 • Interfejs do systemów zewnętrznych umożliwiający transmisję i odbiór wiadomości ACP127.
 • Wielodostęp użytkowników z różnymi poziomami uprawnień.
 • Automatyczne parsowanie wiadomości przychodzących ACP-127.
 • Automatyczne generowanie nagłówków wiadomości ACP-127.
 • Statusy transmisji na portach serwera, podgląd strumienia danych.
 • Chat oraz poczta elektroniczna zgodna ze STANAG 5066.
 • Wykonanie TEMPEST.

SKŁAD SYSTEMU


Zasadniczym, centralnym elementem sprzętowym, dedykowanym do funkcjonowania systemu jest Interfejs MHS. Pełni on rolę serwera systemu.

Funkcje systemu zapewniają specjalistyczne aplikacje uruchamiane na terminalach PC osób funkcyjnych okrętu:

 • MHS Messenger,
 • MHS Configurator,
 • MHS Chat,
 • E-mail (integracja dowolnego klienta poczty).


INTERFEJS MHS

Urządzenie jest centralnym elementem systemu MHS PIGEON. Wykonane według wymagań TEMPEST. Posiada 16 portów asynchronicznych oraz 4 porty synchroniczne transmisji danych z możliwością podłączenia modemów, urządzeń kryptograficznych lub radiostacji. Diody LED na panelu czołowym obrazują statusy transmisji na portach serwera. Sprzęt przystosowany jest do montażu w standardowych szafach typu RACK.

Aplikacje MHS PIGEON

MHS Messenger

Oprogramowanie do edycji i transmisji wiadomości zgodnych z ACP 127, funkcjonujące w ramach systemu obiegu wiadomości miedzy wieloma użytkownikami. Dostępne jest automatyczne parsowanie wiadomości przychodzących, zautomatyzowane generowanie nagłówków wiadomości oraz wyszukiwanie po zadanych kryteriach. Wiadomości oraz historia zmian przechowywane są w bazie danych Intefejsu MHS.


MHS Configurator

Oprogramowanie do konfiguracji Intefejsu MHS. Umożliwia konfigurację portów urządzenia do pracy w trybie asynchronicznym lub synchronicznym,  wybór parametrów transmisji asynchronicznej oraz konfigurację wszystkich dostępnych ustawień dla STANAG 5066. Zapewnia archiwizację wiadomości ACP 127 za wybrany okres oraz definiowanie kont dla użytkowników systemu.MHS Chat

Komunikator zgodny z wymaganiami STANAG 5066. Jest klientem Interfejsu MHS umożliwiającym edycję i transmisję krótkich wiadomości tekstowych. Dostępna jest edytowalna książka adresowa oraz możliwość przeszukiwania historii rozmów. Wiadomości przechowywane są w bazie danych Interfejsu MHS.


E-mail

Możliwość instalacji dowolnego klienta poczty e-mail oraz dowolnego serwera łączącego się z oprogramowaniem STANAG 5066 Interfejsu MHS za pomocą protokołu SMTP. Umożliwia obsługę długich wiadomości za pomocą protokołu CFTP.