Oferta

Projekty i wykonanie zaawansowanych technologicznie cyfrowych i analogowych urządzeń elektronicznych

 • Urządzenia dostępu radiowego do sieci przewodowych
 • Specjalizowane urządzenia transmisji danych i VoIP oparte na technologii WLAN
 • Cyfrowe centrale telefoniczne, multipleksery i węzły pakietowe
 • Realizacja sprzętowych rozwiązań mikrokontrolerów urządzeń (na strukturach programowalnych CPLD i FPGA firmy Xilinx)
 • Realizacje projektów sprzętowych pod wymagania klienta

Oferta dla Marynarki Wojennej

 • Projektowanie, instalacja i uruchamianie systemów teleinformatycznych oraz radiokomunikacyjnych, w tym systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych, bezpiecznych sieci komputerowych, jak też innych nietypowych rozwiązań stosownie do potrzeb zamawiającego
 • Integracja systemów łączności, kryptograficznych oraz rozpoznania z wykorzystaniem własnych rozwiązań technicznych, zarówno sprzętowych jak i programowych
 • Projektowanie i produkcja nietypowych urządzeń wg założeń zamawiającego – w zakresie radiokomunikacji, teletransmisji, teleinformatyki – w tym również przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych
 • Opracowanie, realizacja i wdrażanie systemów opomiarowania siłowni okrętowych i zbiorników
 • Projektowanie, instalacja, uruchamianie i konserwacja zgodnie z NO-04-A004:20016:
 • Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu
 • Systemów Kontroli Dostępu
 • Telewizyjnych Systemów Nadzoru

Kompleksowe projekty informatyczne

 • Systemy monitorowania i rozpoznania radioelektronicznego
 • Aplikacje GIS
 • Systemy wspomagania dowodzenia dla straży pożarnej i pogotowia ratunkowego
 • Systemy i urządzenia detekcji opromieniowania laserowego
 • Systemy baz danych i zarządzanie rozproszonymi bazami danych z różnicową replikacją danych optymalizowaną po kątem minimalizacji kosztów utrzymania i eksploatacji systemu
 • Systemy baz danych i zarządzanie rozproszonymi bazami danych z różnicową replikacją danych optymalizowaną po kątem minimalizacji kosztów utrzymania i eksploatacji systemu
 • Budowa interfejsu użytkownika opartego na sformalizowanych dokumentach w zakresie ich obróbki, kolportażu, kontroli obiegu i fabryk szablonów
 • Akwizycja danych poprzez standardowe interfejsy (RS, GPIB , ETHERNET, itp.)
 • Analiza danych według algorytmów dostarczonych przez klienta lub algorytmów opracowanych pod kątem wymagań postawionych w projekcie
 • Wizualizacja wyników w formie tabelarycznej, wykresów lub na podkładzie topograficznym w jednym ze standardów dostępnych na rynku lub określonym przez Klienta
 • Komunikacja pomiędzy elementami systemu oparta na protokole TCP/IP UDP/IP
 • Moduły funkcjonalne zabezpieczeń informacji, kontroli dostępu, uwierzytelnienia i auditu, zgodne z obowiązującymi zasadami ITSEC

Kim jesteśmy?


Polityka jakości


Mamy świadomość, że oferowane przez nas wyroby i usługi są wynikiem pracy całego zespołu ludzi, a każda wykonana praca stanowi rekomendację dla naszych przyszłych Klientów. Dlatego walkę na rynku prowadzić będziemy przede wszystkim poprzez zapewnienie najnowszych rozwiązań i ciągłe polepszenie jakości wyrobów i usług oraz nieustanne doskonalenie systemu zarządzania.

Dbamy o to, aby rozwój naszych pracowników następował wraz z rozwojem Spółki, tak, aby ich umiejętności i zaangażowanie gwarantowały osiągnięcie maksymalnej efektywności i jakości naszego działania.

Nasze motto brzmi:

„Nowoczesna łączność i informatyka – to nasza codzienność”

Priorytetem dla naszych działań jest:

 1. Oferowanie klientowi najnowszych, najlepszych technologii i wyrobów;
 2. Terminowa i zgodna z wymaganiami realizacja zobowiązań wobec klientów ;
 3. Troska o najwyższą jakość i rzetelność świadczonych usług;
 4. Stała opieka nad systemami eksploatowanymi przez Klienta przez cały okres ich życia;
 5. Międzynarodowa współpraca z liderami w zakresie oferowanych wyrobów i usług;
 6. Dbałość o innowacyjność oferowanych wyrobów i usług;
 7. Ustawiczne szkolenie naszych pracowników;
 8. Wyposażenie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia i urządzenia, środowisko pracy oraz wiarygodny sprzęt kontrolno-pomiarowy;
 9. Spełnienie wymagań ustawowych i przepisów aktualnego prawa;
 10. Wprowadzenie wyrobów i usług na rynek morski.

KenBIT Sp.j. to organizacja zarządzana w sposób sprawny, która pragnie być postrzegana przez swych Klientów i pracowników jako gwarant rzetelności i nowoczesności.

Stosowany w Przedsiębiorstwie System Zarządzania Jakością oparty jest o normę PN-EN ISO 9001:2009, publikację standaryzacyjną NATO AQAP-2110:2009 i AQAP-2210:2006 oraz „Ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

Prezes Zarządu

Dariusz Koenig