ASM


Automatyczny selektor modemów

Selektor Modemów ASM jest urządzeniem umożliwiającym współpracę terminala VSAT z trzema modemami satelitarnymi pracującymi w zakresie częstotliwości w paśmie L (950 Mhz do 2150 MHz) i występuje w dwóch wersjach:
A – z wysokostabilnym generatorem wzorcowym 10 MHz,
B – bez generatora wzorcowego 10 MHz.

Terminal VSAT oraz modemy podłącza się do złącz typu N umieszczonych w tylnej części obudowy selektora. Dodatkowo, wersja z generatorem wzorcowym 10MHz jest wyposażona w gniazdo zasilania (230V 50/60 Hz). Wersja pozbawiona generatora wzorcowego jest urządzeniem biernym, niewymagającym zasilania.

Złącza są pogrupowane w sekcje:

  • Tx/Rx – gniazda do podłączenia terminala VSAT (Tx- wyjście sygnału TX do BUC oraz opcjonalnie sygnału wzorcowego 10MHz, Rx wejście sygnału Rx z LNB)
  • MODEM [Tx] – gniazda do podłączenia wyjść TX modemów 1-3
  • MODEM [Rx] – gniazda do podłączenia wejść RX modemów 1-3

Każde z wejść MODEM [Tx] umożliwia przeniesienie do wyjścia Tx sygnału 10 MHz (również w wersji z generatorem sygnału wzorcowego), należy więc zwrócić szczególną uwagę na konfigurację modemów satelitarnych w tym zakresie.

Na panelu czołowym Selektora Modemów znajdują się gniazda pomiarowe (typu N) umożliwiające monitorowanie sygnałów TX oraz RX.

Charakterystyka

  • Współpraca terminala VSAT z trzema modemami satelitarnymi
  • Praca w zakresie częstotliwości w paśmie L (950 MHz do 2150 MHz)

Wymiary

  • Wymiary: 482,1 x 44,1 x 250 mm
  • Waga – wersja A z wzorcem 10MHz: 3,4kg
  • Waga – wersja B bez wzorca 10MHz: 2,8kg
  • Praca w zakresie częstotliwości w paśmie L (950 MHz do 2150 MHz)

Parametry sygnałowe
(identyczne dla sekcji Tx oraz Rx)

Zakres częstotliwości roboczych 950-2150 MHz oraz 10 MHz
Tłumienie przejściowe w paśmie L 8,5 dB +/- 1 dB
Izolacja portów 1-3 <20dB
Typ złącz "N" 50 Ω
Częstotliwość generatora wzorcowego 10MHz
Poziom sygnału wzorcowego +7dBm +/- 1dB
Stabilność termiczna <3 x 10-9 w zakresie -20oC do +70oC
Stabilność krótkookresowa <1 x 10-11
Czas ustalenia parametrów 8 min. od podania zasilania
Szumy fazowe 10 Hz: 130 dBc/Hz 100 Hz: 145 dBc/Hz 1 kHz: 155 dBc/Hz 10 kHz: 158 dBc/Hz 50 kHz: 160 dBc/Hz