Image
 

„Demonstrator modemu satelitarnego pracujący w konfigurowalnej strukturze sieci (Star, Mesh, Point-to-Point)” DOB-SZAFIR/05/A/027/01/2021

Umowa Nr DOB-SZAFIR/05/A/027/01/2021 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020  przez Konsorcjum w składzie:

  • KenBIT Sp. z o.o. - Lider konsorcjum
  • Wojskowa Akademia Techniczna

Projekt realizowany w okresie 01.06.2021 – 31.05.2025.

Celem projektu jest rozszerzenie możliwości wykorzystania systemów satelitarnych o rozwiązania o wysokim bezpieczeństwie transmisji  danych oraz zwiększonej niezawodności łącza.

Efektem projektu będzie  demonstrator modemu satelitarnego pracujący w konfigurowalnej strukturze sieci (Star, Mesh, Point-to-Point).

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR.

Całkowity koszt realizacji: 8 221 153,00 zł w tym wartość środków kwalifikowanych wynosi 6 683 864,00 zł.