Mobilny Węzeł Teleinformatyczny


Mobilny Węzeł Teleinformatyczny (MWT) jest aparatownią zorientowaną na osiąganie zdolności operacyjnej w zakresie zintegrowanych systemów wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR. MWT stanowi platformę teleinformatyczną o budowie komponentowej, dedykowaną do pracy sieciocentrycznej, zgodnie z koncepcją NNEC (ang. NATO Network Enabled Capability). Zadaniem MWT jest dostarczanie nowoczesnych usług teleinformatycznych, w tym umożliwienie budowy wojskowych sieci w technologii IP.

Platforma sprzętowa MWT zapewnia współpracę z systemami telekomunikacyjnymi eksploatowanymi przez Siły Zbrojne RP, organizowanie stacjonarnych i mobilnych stanowisk dowodzenia oraz implementację systemu klasy BMS, umożliwiając automatyzację procesu dowodzenia i tworzenia świadomości sytuacji operacyjnej, w tym połączonego obrazu sytuacji operacyjnej COP (ang. common operating picture). Do konstrukcji MWT wykorzystano kontener 15 stopowy, szczelną elektromagnetycznie (certyfikat SKW do klauzuli TAJNE włącznie) z zamontowanymi urządzeniami teleinformatycznymi, posadowiony na samochodzie dużej ładowności i wysokiej mobilności, z kabiną dla załogi (do czterech żołnierzy).

MWT umożliwia pracę zarówno na postoju, jak i w czasie jazdy (poprzez środki radiowe KF/UKF). Do budowy Mobilnego Węzła Teleinformatycznego zostały użyte przede wszystkim dostępne krajowe rozwiązania o wysokim stopniu zawansowania technologicznego (w tym m.in. sprzęt łączności, urządzenia kryptograficzne, urządzenia utajniające GUU). Wszystkie urządzenia spełniają wymagania obowiązujących standardów i norm, celem umożliwienia pełnej współpracy z systemami eksploatowanymi w SZ RP (np. SZAFRAN, STORCZYK, JAŚMIN, IRYS-2000), zapewniając jednocześnie interoperacyjność z systemami sojuszniczymi.

Charakterystyka

 • Współpraca z systemami eksploatowanymi w SZ RP (np. SZAFRAN, STORCZYK, JAŚMIN, IRYS-2000)
 • Interoperacyjność z systemami sojuszniczymi
 • Trakty cyfrowe elektryczne i optyczne
 • Linie abonenckie
 • Utajnianie danych
 • Interfejsy ethernet
 • Telefonia VoIP
 • Funkcje routera/switch’a
 • Obsługa radiostacji
 • Transmisja danych IPv4 i IPv6

Budowa i funkcje Mobilnego Węzła
Teleinformatycznego

 • Podsystem łączności przewodowej umożliwiający budowanie pakietowych sieci IP typu LAN/WAN jak również cyfrowych sieci przewodowych w systemie STORCZYK i ISDN
 • Podsystem łączności radiowej UKF i KF zapewniający pełną integrację usług telefonii fonicznej pomiędzy systemami łączności radiowej UKF i KF pola walki a systemami telefonii przewodowej STORCZYK, ISDN, VoIP
 • Podsystem łączności wewnętrznej (pokładowej) realizujący funkcje wymiany informacji foniczneji dokumentalnej w obrębie załogi, zapewniający wyjście do systemów zewnętrznych oraz realizujący wynos przewodowy ibezprzewodowy z obiektu
 • Informatyczna platforma sprzętowa, umożliwiającąza instalowanie systemu kierowania walką klasy BMS
 • Podsystem powiadamiania i sygnalizacji stanów zagrożeń integrujący sensory: czujnika tlenku węgla, dymu, skażenia środkami chemicznymi, skażeń radiacyjnych i sygnalizacjio o promieniowaniu laserowym
 • Podsystem lokalizacji obiektu oparty na systemie GPS
 • Podsystem dozoru i obserwacji obiektu zapewniający możliwość wzrokowej kontroli sytuacji na zewnątrz obiektu
 • Podsystem uwierzytelnienia, kontroli dostępu i szyfrowania wymiany danych fonicznych i transmisji danych cyfrowych oraz zapewnienia rozliczalności i audytu związanych zbezpieczeństwem systemu łączności
 • Podsystem filtrowentylacji
 • Podsystem zasilania elektrycznego
 • Pakiet przetrwania

Projekt „MOBILNY WĘZEŁ TELEINFORMATYCZNY” zrealizowany został przez konsorcjum firm: Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (lider konsorcjum), WB Electronics S.A. oraz KenBIT Sp. J.