Zapytanie ofertowe nr 01/09/KenBIT/2023 na dostawę “Oprogramowania i specjalistycznych analizatorów”

Zapytanie ofertowe opublikowano dnia: 18.09.2023 r.

Odpowiedzi na pytania i zmiany w dokumentacji opublikowano dnia: 25.09.2023 r. oraz 26.09.2023 r.

Termin składania ofert: 28.09.2023 do godz. 12:00.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano dnia: 28.09.2023

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr 01/09/KenBIT/2023 na dostawę oprogramowania i specjalistycznych analizatorów.

Całość dokumentacji tj.:

  1. Zapytanie ofertowe wraz z  Załącznikiem nr 1,
  2. Formularz oferty

opublikowano poniżej.

Dokumentacja zapytania ofertowego: