ETK


Ewidencja towarów koncesjonowanych

Przedstawiamy autorskie rozwiązanie oprogramowania do ewidencji koncesyjnych oraz generowania dokumentów wytwarzania i obrotu.

KenBIT, praktycznie od początku założenia firmy, zajmuje się działalnością koncesjonowaną. Przez wiele lat nie udało nam się odnaleźć dedykowanego rozwiązania spełniającego nasze potrzeby, oraz zgodnego z przepisami prawa. Z tego powodu podjęliśmy decyzję o konieczności stworzenia własnego oprogramowania. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy aplikację ETK (Ewidencja towarów koncesjonowanych). Po przetestowaniu rozwiązania we własnym zakresie oraz potwierdzeniu jego prostoty i skuteczności postanowiliśmy włączyć to rozwiązanie do oferty KenBIT.

Podstawowe funkcjonalności:

Pełna zgodność programu z przepisami prawa:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ewidencjonowania wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz.U. z dnia 18.11.2019 poz. 2241),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictw (Dz.U. z 18.11.2019 poz. 2235).
Image

Szerokie możliwości konfigurowania struktury komórek i magazynów związanych z obrotem i wytwarzaniem.


Możliwość konfiguracji programu w celu dopasowania do potrzeb użytkownika.Odróżnianie użytkowników i identyfikacja zapisów przez nich wprowadzanych poprzez system logowania.


Łatwe generowanie, automatyczne numerowanie i późniejsze księgowanie takich dokumentów jak:

 • Dokument przychodu lub rozchodu,
 • Raport produkcyjny,
 • Dokument zużycia,
 • Dokument przekazania ewidencjonowanego pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
 • Dokument obrotu technologią.

Możliwość generowania i drukowania raportów z ksiąg ewidencyjnych:

 • poszczególnych operacji,
 • całej księgi,
 • wykazów ilościowych i numerowych stanów magazynowych poszczególnych towarów koncesjonowanych (np. w celach inwentaryzacyjnych).

Możliwość tworzenia kopii zapasowych wszystkich informacji zawartych w ewidencjach i historii wpisów (wszystkie zapisy są tworzone na Waszym serwerze!).


Możliwość importowania lub eksportowania (w formacie EXCEL) wykazów numerowych  towarów koncesjonowanych, co umożliwia ich łatwe wykorzystanie w innych programach lub dokumentach.


Licencje:

 • Dostępne wersje jedno i wielostanowiskowe.
 • Zapewniona opieka serwisowa w okresie ważności licencji.