Konwerter SLS AGR-4/4


Konwerter SLS AGR-4/4 jest multiplekserem do zarządzania danymi w formacie NMEA 0183. Jest to standard stosowany w systemach nawigacji morskiej, systemach zbierania danych meteorologicznych, urządzeniach do akwizycji danych itp. Urządzenie ma możliwość filtrowania i retransmisji wybranych sekwencji NMEA do wybranych portów wyjściowych. Konwerter SLS AGR-4/4 wykorzystuje standardowe, zabezpieczone przed zwarciem porty RS-422 do przesyłania strumieni danych NMEA 0183 z maksymalnie czterech urządzeń wejściowych i czterech odbiorników. Każdy port szeregowy można ustawić na jedną z predefiniowanych szybkości transmisji danych – urządzenie zapewnia buforowanie danych w razie potrzeby.

Firmware z wbudowanym web serwerem zapewnia elastyczne zarządzanie danymi: łączenie kilku strumieni w jeden, filtrowanie danych oraz konwersję parametrów transmisji. Dlatego możliwe jest łączenie ze sobą różnych urządzeń NMEA, niezależnie od ich własnych ograniczeń sprzętowych (ustawienia szybkości portu itp.).

Ponadto, urządzenie SLS AGR-4/4 może konwertować sygnał z NMEA 0183 na NMEA over Ethernet.

Port USB typu B może służyć do monitorowania transmisji danych (z wykorzystaniem komputera PC).

Konfiguracja urządzenia i zarządzanie danymi są realizowane za pośrednictwem wbudowanego serwera WWW.

Image
Image

Urządzenie posiada

 • 4 wejścia sygnałowe w standardzie NMEA 0183 (RS-422)
 • 4 wyjścia sygnałowe w standardzie NMEA 0183 (RS-422)
 • obwody zasilania portów wejść i wyjść zapewniające separację galwaniczną zasilania
 • porty wyposażone w zabezpieczenia w postaci tłumika ESD/diody TVS zapewniające ochronę linii przesyłającej dane przed wyładowaniami elektro-statycznymi
 • diody informujące o stanie pracy urządzenia:
 • dioda zasilania podstawowego
 • dioda zasilania rezerwowego
 • dioda usterki urządzenia
 • dioda transmisji USB
 • diody transmisji sygnału odbieranego
 • diody transmisji sygnału nadawanego