SOL-2


Centralka SOL-2

System Ostrzegania o Opromieniowaniu Laserowym


System Ostrzegania o Opromieniowaniu Laserowym SOL-2 jest przeznaczony do wykrywania, ostrzegania oraz ochrony pojazdu (obiektu) przed opromieniowaniem laserowym generowanym przez wskaźniki celu oraz dalmierze laserowe z odległości do ok. 12 km (w zależności od mocy źródła). SOL-2 pozwala na określenie kierunku z jakiego pojazd jest opromieniowany. SOL-2 może zostać zainstalowany na obiektach mobilnych (lądowych i morskich).


System SOL-2 współdziała z wyrzutniami granatów/pocisków dymnych służącymi do stawiania zasłony dymnej. Zapewnia możliwość włączenia systemu zadymiania po otrzymaniu sygnału o opromieniowaniu w sposób automatyczny lub ręczny.

W momencie wykrycia zagrożenia system generuje alarmy graficzne, akustyczne i świetlne. System SOL-2 jest zintegrowany z lokalnym systemem łączności/zarządzania obiektu informując załogę o opromieniowaniu laserowym oraz jego kierunku. Integracja z systemem pojazdu możliwa jest poprzez interfejsy Ethernet, RS232/RS485 lub magistralę CAN.

SOL-2 przesyła informacje o zagrożeniach do nadrzędnych systemów klasy BMS.

Image
Image

CHARAKTERYSTYKA

  • Wykrywanie opromieniowania laserowego
  • Automatyczna, półautomatyczna i ręczna obsługa wyrzutni granatów dymnych
  • Obsługa czujników otwarcia włazów
  • Integracja z systemem interkomu pojazdu
  • Przesyłanie informacji o zagrożeniach
  • System autotestów sprawności