SSMWSR


Szerokopasmowy System Monitorowania Widma Sygnałów Radiowych

Szerokopasmowy System Monitorowania Widma Sygnałów Radiowych. SSR jest przeznaczony do poszukiwania, przechwytu i analizy emisji radiowych.  System pozwala na ciągłe monitorowanie widma sygnałów radiowych w trybie pracy 24/7. System w trakcie pracy realizuje zadania automatycznie, wyłącznie pod nadzorem administratora zarządzającego, a wyniki pracy systemu mogą być przeglądane w dowolnym czasie.

Możliwości systemu

 • Monitorowanie widma częstotliwości radiowych
 • Szerokospektralna analiza wielokryterialna
 • Archiwizacja danych rozpoznawczych pozyskanych z wykorzystaniem sensorów COMINT
 • Analiza pozyskanych danych (OFFLINE) sygnałów wąskopasmowych i szerokopasmowych

W zakresie częstotliwości od 1MHz do 6GHz system zapewnia:

 • Poszukiwanie
 • Wykrywanie
 • Namierzanie
 • Przechwytywanie
 • Rejestrację i archiwizację
 • Przetwarzanie
 • Klasyfikację
 • Demodulację
 • Dekodowanie
 • Analizę

Jądro systemu

Demodulacja analogowych sygnałów radiowych FM,AM,LSB,USB,CW
Demodulacja i dekodowanie cyfrowych sygnałów radiowych A1A, F1B, (2FSK), F7B(4FSK), 2PSK, 4PSK, 8PSK, 2DPSK, 4DQPSK, F3E, H3E, H7D, J7D, J3E, 12CPSK, BURST, CHIRP, OFDM w postaci plików tekstowych - w przypadku dekodowania sygnałów radiowych niezbędny jest dobór odpowiednich dekoderów
Eksport danych na zewnętrzne nośnik w postaci *.wav, (I/Q)
Definiowanie białych i czarnych list, list priorytetów
Narzędzia pozwalające na tworzenie klasyfikatorów
Zobrazowanie statusu przetwarzania (analizy)
Wydzielanie kanałów wąskopasmowych z nagrania szerokopasmowego i określenie ich parametrów poprzez analizę zobrazowania waterfall na stanowisku (analiza graficzna) oraz poprzez wybór wykrytych sygnałów z bazy danych
Prowadzenie samodzielnego przechwytu na stanowiskach operatorskich
Zarządzanie systemem ze stanowiska administracyjnego

Dodatkowe funkcjonalności

 • Skanowanie do 1000 kanałów radiowych
 • Podczas rejestracji szerokopasmowej WBIQ jednoczesną analizę sygnałów
 • Równoległa praca operatorów oraz systemu
 • Dostęp na stanowiskach operatorski do funkcji, narzędzi analizy sygnałów pozyskanych danych w tym:
 • przebieg sygnałów w funkcji czasu
 • analizy widma gęstości mocy
 • selekcję sygnałów na podstawie zdefiniowanych kryteriów
 • możliwość samodzielnej konfiguracji interfejsów oraz dobór narzędzi analizy sygnałów (filtry, demodulatory, oscyloskopy, waterfall, itp.)
 • Zapis (ONLINE) i rejestracja sygnałów wąskopasmowych, analizę (OFFLLINE)
 • Zapis i archiwizacja (rejestracja) sygnału w czasie rzeczywistym
 • Definiowanie:
 • kasowania, flagowania danych zapisanych na macierzy danych
 • parametru czasowego zapisu strumieni próbek (domyślnie 60 s.)
 • Określenie następujących parametrów emisji radiowych:
 • częstotliwości środkowej, pasma sygnału
 • rodzaju modulacji i parametrów modulacji np.:
 • prędkości symbolowej stosowanej modulacji
 • dewiacji częstotliwości
 • dopasowanie dekodera do emisji radiowej