SIROKO


System Sterowania Anten

System Sterowania Anten “SIROKO” umożliwia dołączenie sygnałów z różnych anten do wejść urządzeń pomiarowych oraz odbiorczych takich jak: odbiornik pomiarowy i radiowy, namiernik radiowy, analizator widna czy komputerowa karta odbiornika RTV. SIROKO umożliwia niezależne zestawienie 2 torów sygnałowych.

Standardowo istnieje możliwość podłączenia 8 anten i 4 urządzeń pomiarowych lub odbiorczych. Konfiguracja ta może być dostosowana do potrzeb klienta.

Siroko może być stosowany w systemach radiokomunikacyjnych, w których sygnały o wysokiej częstotliwości z różnych anten muszą być przełączane do odpowiednich odbiorników (urządzeń pomiarowych, radionamierników itp.) w zależności od zadań, które ma wykonać system.

SIROKO znalazł zastosowanie w systemie automatycznego monitoringu widma radiowego Urzędu Komunikacji elektronicznej.

Skład systemu

 • Komutator zewnętrzny KZ 8/2
 • Komutator wewnętrzny KW 2/4
 • Sterownik systemu SIROKO
 • Rotator AR/AE 1049

Możliwość zarządzania z

 • zintegrowanego wbudowanego panelu na ścianie przedniej
 • zdalnego dostępu realizowanego przez: przeglądarkę internetową, interfejs RS-232 (9600/N/8/1), interfejs LAN (UDP/IP port 7755)
 • Sterownik systemu SIROKO
 • Rotator AR/AE 1049

Charakterystyka

 • Umożliwia przełączanie sygnałów o wysokiej częstotliwości z różnych anten do wejść urządzeń pomiarowych oraz radiokomunikacyjnych
 • Zestawienie 2 niezależnych torów sygnałowych
 • Pozycjonowanie anten w azymucie i zmiana polaryzacji
 • Sterowanie lokalne i zdalne
 • Montaż w szafie RACK

Parametry techniczne

 • Zakres częstotliwości pracy: 0 do 3GHz
 • Ilość komutowanych wejść: 8
 • Ilość komutowanych wyjść: 4
 • Impedancja: 50 Ohm
 • Maksymalne tłumienie toru komutatora: 1,5dB
 • Typ złącza antenowego: N
 • Czas przełączania (max): 100ms
 • Ilość cykli przełączeń (min): 1000000
 • Temperatura pracy: od 0 do 50oC (komutator zewnętrzny) i dla rotatora anten -35oC do +50oC