T&F METROLOGY


System precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości

System precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości jest pierwszym unikalnym, wielofunkcyjnym i zaawansowanym technologicznie system do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości.

Możliwości:

 • jednoczesne wysokorozdzielcze pomiary odcinków czasu pomiędzy sygnałami z wielu źródeł
 • precyzyjne pomiary częstotliwości
 • wytwarzanie wzorcowych odcinków czasu w szerokim zakresie
 • określenie stabilności źródeł częstotliwości, w szczególności atomowych źródeł referencyjnych
 • dystrybucję wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości, elektrycznych i optycznych, do wielu odbiorników

CHARAKTERYSTYKA

 • Pomiary odcinków czasu w szerokim zakresie pomiarowym (> 1 godz.) z wysoką precyzją (< 8 ps) i szybkością powtarzania pomiarów (do 10 mln pom./s/kanał).
 • Pikosekundowa precyzja pomiaru.
 • Pomiary częstotliwości do 3,5 GHz z rozdzielczością 12 cyfr znaczących.
 • Źródło wzorcowych odcinków czasu z ultra niskim rozmyciem czasowym(< 5 ps).
 • Możliwość dystrybucji sygnałów, w postaci elektrycznej lub optycznej do 16 odbiorników.
 • Lokalnie sterowanie systemem lub zdalnie poprzez interfejsy US lub Ethernet.

Licznik czasu i częstotliwości MTC 108


Licznik czasu i częstotliwości MTC 108 realizuje pomiary odcinków czasu w szerokim zakresie pomiarowym (> 1 godz.) z bardzo wysoką precyzją(< 4.5 ps) i dużą szybkością powtarzania pomiarów (do 91 mln pom./s) w ośmiu niezależnych kanałach pomiarowych. Pomiary częstotliwości również wykonywane są w bardzo szerokim zakresie (do 3.5 GHz) i z wysoką rozdzielczością (12 cyfr znaczących). Funkcjonalność licznika MTC 108 zwiększają dodatkowo tryby pomiaru sta bilności krótkookresowej źródeł sygnałów zegarowych (dewiacja Allana) i szacowania jakości tych sygnałów (błąd przedziału czasu, dewiacja czasu).


PlaceholderPlaceholder

Rozdzielacz sygnałów elektrycznych/optycznych PDA 0816


Rozdzielacz sygnałów elektrycznych/optycznych PDA 0816 umożliwia dystrybuowanie sygnałów wytworzonych w systemie lub/i pochodzących z innych źródeł zarówno w postaci elektrycznej, jak i optycznej, jednocześnie do 16 odbiorników.Generator odcinków czasu i częstotliwości TIG 101

Generator odcinków czasu i częstotliwości TIG 101 jest źródłem wzorcowych odcinków czasu, które generowane są z ultra niskim rozmyciem czasowym (< 5 ps), w oparciu o dedykowaną metodę zliczania okresów sygnału z dynamicznym przesuwem fazy. Generator może być źródłem fali prostokątnej o precyzyjnie regulowanej częstotliwości (z krokiem 1 mHz).

Podstawowe cechy

 • Pomiary odcinków czasu realizowane są w szerokim zakresie pomiarowym (> 1 godz.) z bardzo wysoką precyzją(< 8 ps) i nieosiąganą dotychczas szybkością powtarzania pomiarów (do 10 mln pom./s/kanał).
 • Pikosekundowa precyzja pomiaru dzięki zastosowaniu metody kodowania czasowo-cyfrowego, wbudowanego atomowego generatora częstotliwości oraz zintegrowanego układu automatycznej kalibracji.
 • Wykonywane pomiarów częstotliwości w bardzo szerokim zakresie (do 3,5 GHz) i z wysoką rozdzielczością (12 cyfr znaczących).
 • System jest źródłem wzorcowych odcinków czasu z ultra niskim rozmyciem czasowym (< 5 ps), w oparciu o dedykowaną metodę generacji.
 • Możliwość dystrybucji sygnałów, w postaci elektrycznej lub optycznej, jednocześnie do 16 odbiorników.
 • Sterowanie systemem lokalnie z użyciem wbudowanych klawiatur lub/i wyświetlaczy dotykowych, albo zdalnie poprzez interfejsy USB lub Ethernet.


System był prezentowany na 8 wystawach tematycznych oraz na 6 Międzynarodowych Wystawach Wynalazków, gdzie zdobył w sumie 6 medali, nagrodę specjalną oraz wyróżnienie. System był prezentowany na 8 wystawach tematycznych oraz na 6 Międzynarodowych Wystawach Wynalazków, gdzie zdobył w sumie 6 medali, nagrodę specjalną oraz wyróżnienie.

System został opracowany przez Konsorcjum WAT oraz Ken BIT Sp. J. w ramach projektu badawczo-rozwojowego.