PRACE ADAPTACYJNO-BUDOWLANE

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W ZWIĄZKU Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1 Z DNIA 23.05.2017r.

Firma KenBIT Koenig i Wspólnicy Spółka Jawna pragnie poinformować, że w dniu 08.06.2017 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 23.05.2017 roku na „ PRACE ADAPTACYJNO – BUDOWLANE NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO KENBIT DO BADAŃ NAD CYBERBEZPIECZEŃSTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
W odpowiedzi na ogłoszenie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 Z DNIA 23.05.2017 r. nie wpłynęła żadna oferta – postępowanie zostało zakończone bez wyłonienia Wykonawcy.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

KenBIT Koenig i Wspólnicy Spółka Jawna w związku z realizacją Umowy Nr: POIR.02.01.00-00-0123/16-00, tytuł projektu „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego KenBIT do badań nad cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem informacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności zaprasza do składania ofert na PRACE ADAPTACYJNO-BUDOWLANE NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO KENBIT DO BADAŃ NAD CYBERBEZPIECZEŃSTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI zgodnie z warunkami niniejszej dokumentacji ofertowej.

Dokumentacja przetargowa: