Ćwiczenia bojowej zdolności interoperacyjnej NATO – CWIX 2015

W Aktualności by KenBIT

Firma KenBIT w dniach 08-24.06 brała udział w ćwiczeniach CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation and eXamination eXercise), które odbyły się już po raz piąty w Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy.

Warsztaty są organizowane przez Sojusznicze Dowództwo Transformacji, sprawdzające interoperacyjność coraz bardziej złożonych teleinformatycznych systemów wsparcia dowodzenia.

W tym roku ponad 800 uczestników z przeszło 18 państw spotkało się, aby przeprowadzić testy współdziałania ponad 180 systemów wspomagania dowodzenia.

System BMS HEKTOR w trakcie ćwiczeń uzyskał bardzo wysokie wyniki, potwierdzając tym samym poprawność implementacji standardów wymiany informacji.

W konfiguracji dla celów ćwiczenia system HEKTOR pełnił rolę systemu BMS (Battlefield Management System), tj. zarządzania polem walki oraz monitorowania położenia wojsk własnych. W celach demonstracyjnych uruchomiony został symulator ścieżek NFFI (NATO Friendly Force Information), moduł kontroli stanu wozu dowodzenia (bojowego) wraz z symulatorem sensorów.

BMS Hektor zaprezentował architekturę umożliwiającą wykorzystanie sytemu w całym łańcuchu dowodzenia. Przedstawiona została komunikacja pomiędzy Centrum Operacyjnym (z ang. Tactical Operational Center) a wozem dowodzenia wraz z WSP-2 (Wynośne Stanowisko Pracy) realizując Mobilne Stanowisko Dowodzenia.

Ważnym aspektem było przeprowadzenie z sukcesem komunikacji stanowiska dowodzenia batalionu z podległą kompanią za pomocą protokołu radiowego.

Powodzenie misji i przede wszystkim bezpieczeństwo żołnierzy zależy w dużym stopniu od sprawnej komunikacji pomiędzy dowództwami poszczególnych państw. Z tego powodu już po raz piaty w Bydgoszczy firma KenBIT poddała testom system Kierowania Walką – BMS HEKTOR. Wszystkie przeprowadzone przypadki testowe w głównym scenariuszu operacyjnym Wojsk Lądowych systemu BMS HEKTOR zakończyły się sukcesem co potwierdza poprawność implementacji standardów wymiany informacji z narodowymi jak i sojuszniczymi systemami dowodzenia. BMS HEKTOR w ramach warsztatów został sprawdzony w scenariuszach: Wojsk Lądowych oraz Monitorowania Położenia Wojsk Własnych. Łączył się również z systemami lotniczymi jak i artyleryjskimi.

CWIX jest największym, dorocznym wydarzeniem tego rodzaju zatwierdzonym przez NATO. Doskonale wpisuje się w koncepcję  „Inteligentnej Obrony” (Smart Defence) oraz  „Inicjatywę  Sił  Połącznych”  (Connected Forces Initiative). Oba elementy są realizowane poprzez łączenie i udostępnianie zasobów, jak również możliwości wymiany informacji pomiędzy krajami członkowskimi NATO i państwami partnerskimi.