Field Experimentation Exercise – FEX w ramach ćwiczeń ANAKONDA 23

W Aktualności by KenBIT

W dniu 12 czerwca braliśmy udział w ćwiczeniu eksperymentalnym FEX realizowanym w ramach ćwiczenia pk. ANAKONDA-23 na poligonie Nowa Dęba.

W ramach ćwiczenia demonstrowaliśmy i testowaliśmy systemy zwiększające świadomość sytuacyjną pojedynczego żołnierza oraz pojazdów – nie tylko bojowych, w zakresie wykrywania zagrożeń związanych z promieniowaniem laserowym.

Wraz z zespołem Politechniki Warszawskiej prezentowaliśmy system detekcji promieniowania radarów pola walki oraz system radaru pasywnego. Obydwa zostały opracowane przez zespół profesora Krzysztofa Kulpy z Politechniki Warszawskiej i mają wejść w skład systemu SOL-2A.

Pokazywaliśmy również system laserowy system wykrywania dronów SkanDRON, który powstał w ramach pracy „Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów (DOB BIO9/21/01/2018)” finansowanej ze środków NCBR.

SOL-2M

Jest to system detekcji promieniowania laserowego generowanego przez dalmierze oraz laserowe oświetlacze celu. Jest on przeznaczony do zastosowań na pojazdach nieposiadających tego typu rozwiązań na wyposażeniu.

Ze względu na to, że system nie wymaga instalowania żadnej dodatkowej infrastruktury na pojeździe, można go stosować w pojazdach cywilnych osobowych i ciężarowych, na przykład samochodach jadących w konwojach itp. Dzięki zastosowaniu różnych interfejsów przesyłania danych, alarmy o promieniowaniu mogą być wyświetlane w aplikacji uruchomionej na komputerze lub smartfonie.

System wykrywał poprawnie promieniowanie dalmierzy pracujących z długością fali 905 nm., jak również nowoczesnego dalmierza Vector PLRF25C stosującego detekcję „podszumową” na długości fali 1550 nm. W trakcie ćwiczeń przeprowadzono testy wykrycia promieniowania generowanego przez oświetlacz celu, wykorzystywany przez jednostkę biorącą udział w ćwiczeniu FEX. System poprawnie wykrył promieniowanie oświetlacza.

SOL-2M
SOL-2M

SOL-2I

Jest to system detekcji promieniowania laserowego generowanego przez dalmierze oraz laserowe oświetlacze celu. System przeznaczony jest dla pojedynczego żołnierza. Zwarta konstrukcja umożliwia montaż na hełmie lub kamizelce taktycznej. System zasilany jest z baterii. Informacja o wykrytym promieniowaniu przekazywana jest głosowo poprzez słuchawki podłączone do urządzenia. Może ono wykorzystywać aktywne ochronniki słuchu lub słuchawki radiostacji osobistej.

System wykrywał poprawnie promieniowanie dalmierzy pracujących z długością fali 905 nm., jak również nowoczesnego dalmierza Vector PLRF25C stosującego detekcję „podszumową” na długości fali 1550 nm.

SOL-2I

Radar pasywny

System pozwala na wykrycie różnych obiektów poruszających się w powietrzu, na lądzie oraz wodzie z wykorzystaniem promieniowania emitowanego przez inne systemy np. stacje telewizyjne lub nadajniki telefonii GSM. Z powodzeniem wykrywa samoloty bojowe, helikoptery, drony, pociski rakietowe, jak również pojazdy lądowe i morskie.

W trakcie ćwiczenia przeprowadzono testy opracowywanego systemu radaru pasywnego. Wykrywał i umożliwiał za pomocą aplikacji lokalizację dronów biorących udział w innych scenariuszach Ćwiczenia FEX. System, z powodzeniem, wykrył również samolot F-16  znajdujący się w odległości około 30 km. 

Radar pasywny ma być integralnym elementem systemu SOL-2A, którego rozbudowa zwiększy świadomość sytuacyjną załogi wozu, na którym będzie on zainstalowany.

Ostrzegacz o promieniowaniu radarowym.

W czasie ćwiczeń FEX prezentowaliśmy ostrzegacz o promieniowaniu radarowym. 

W ramach testów został wykryty radar samolotu F-16. Rozwój konstrukcji przewiduje rozbudowę o kolejne pasma, aby docelowo system wykrywał radary pracujące w paśmie X i Ku.

Ostrzegacz o promieniowaniu radarowym zostanie zintegrowany z systemem SOL-2A, którego rozbudowa zwiększy świadomość sytuacyjną załogi pojazdu, na którym będzie on zainstalowany.

System SkanDRON

System został opracowany przez konsorcjum w składzie:

  • Wojskowa Akademia Techniczna (Lider),
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
  • KenBIT Sp. z o.o.,
  • Nordcom Sp. z o.o.

System powstał w ramach pracy „Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów (DOB BIO9/21/01/2018)” finansowanej ze środków NCBR.

System pozwala na wykrycie dronów z odległości do 2 km. Odległość wyrycia jest uzależniona od wielkości drona. Po wykryciu system pozwala na identyfikacje drona poprzez kamery światła dziennego i podczerwieni. W trakcie ćwiczeń prowadzono demonstracje możliwości systemu System wyrywanie dronów biorących udział w innych scenariuszach ćwiczenia FEX.