Jubileusz 20-lecia KenBIT

W Aktualności by KenBIT

Firma KenBIT podczas tegorocznego XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach obchodzi swój Jubileusz 20-lecia działania na rynku zbrojeniowym

KenBIT zaprasza wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia stanowiska w hali D nr D-29.

Podczas tegorocznej edycji na stanowisku firmy będzie prezentowane będą następujące urządzenia i systemy:

 1. Rodzinę systemów ostrzegania przed opromieniowaniem laserowym SOL-2I, SOL-2M;
 2. System intercomu i integracji systemów łączności dla łodzi klasy RiB – BITCom-M;
 3. Szerokopasmowy System Monitorowania Widma Sygnałów Radiowych;
 4. System rozgłośni ogólnookrętowej AFRODYTA;
 5. Urządzenia dla systemów nawigacji okrętowej: Repetytor MFD, Koncentrator NMEA Over Ethernet, Rozdzielacze sygnałów nawigacyjnych;
 6. Komutator sygnałów radiowych XDM-16;
 7. Automatyczny selektor modemów;
 8. Okrętowy System Edycji i Transmisji Wiadomości MHS Pigeon;
 9. System do ochrony przed zakłócenia systemów GPS ADA – IAI Izrael;
 10. System do wykrywania zagrożeń OPBMR FALCON – SEC Słowacja;
 11. Radiostacje AN/PRC-148 – Thales USA;
 12. System symulatora lotu – VRM Słowacja.

Historia firmy

W ciągu 20 lat firma KenBIT ugruntowała swoją pozycję w zakresie opracowywania i integracji systemów łączności jak również w zakresie implementacji oprogramowania na potrzeby zautomatyzowanych systemów dowodzenia i systemów walki elektronicznej. Opracowane przez firmę urządzenia i systemy informatyczne są na co dzień używane we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych RP. Systemy klasy BMS integrują różnego rodzaje urządzenia i sensory w jeden spójny sieciocentryczny system zgodny z normami i wymaganiami narodowymi jak i NATO. Rozwiązania KenBIT w pełni automatyzują proces dowodzenia i zobrazowania wojsk własnych i nieprzyjaciela tworząc świadomość sytuacyjną na polu walki, co w znaczący sposób wpływa na efektywne wykorzystanie swoich sił i środków przy minimalizowaniu strat własnych. KenBIT tworzy autorskie urządzenia i systemy związane z cyfrową łącznością radiową, przewodową i satelitarną, jak również zagadnieniami z zakresu rozpoznania radioelektronicznego, optoelektronicznego i wali elektronicznej (SIGINT i COMINT).

Zakres dotychczasowych prac obejmował projektowanie mobilnych węzłów łączności dla sieci telekomunikacyjnych, w których głównym problemem projektowym jest integracja środków łączności UKF, KF i VSAT z infrastrukturą radioliniowo – przewodową w zakresie usług telekomunikacyjnych. Wiele opracowanych i wykonanych przez firmę rozwiązań technicznych dotyczyło modernizacji i rozwoju bezprzewodowych sieci teleinformatycznych. Ich specyfika w zakresie zastosowań militarnych spowodowała, że w dniu dzisiejszym KenBIT posiada szereg autorskich rozwiązań sieci i urządzeń teleinformatycznych optymalizowanych na możliwie minimalne wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej zarówno w sensie wymaganych przepływności danych, jak i w sensie minimalizacji kosztów eksploatacyjnych systemów łączności związanych z taryfikacją. Rozwiązania te zostały zainstalowane na 500 wozach kołowych i gąsienicowych jak również w kontenerach i obiektach stacjonarnych i okrętach Marynarki Wojennej RP.

Opracowywane systemy łączności i systemy informatyczne klasy BMS (BMS HEKTOR) są kompatybilne z systemami narodowymi jak również poprzez implementacje różnych norm i STANAG są interoperacyjne z systemami wojsk NATO co zostało potwierdzone w różnych testach w Polsce i za granicą m.in. CWIX i Combined Endeavor oraz testach z systemem referencyjnym MTRS w Instytucie Fraunhofera w Niemczech. Jako wieloletni specjaliści w zakresie systemów łączności KenBIT buduje i dostarcza systemy teleinformatyczne z dostępem do usług szerokopasmowych oraz integracji techniki i usług telekomunikacyjnych w sprzężeniach systemów radiowych, VSAT z przewodowymi. KenBIT realizuje również prace badawczo-rozwojowe mające na celu pozyskania nowoczesnych i innowacyjnych technologii, systemów i urządzeń na potrzeby obronności państwa.

W 2012 r. KenBIT uruchomił Oddział Morski w Gdyni, który specjalizuje się w okrętowych systemach łączności, nawigacji, walki elektronicznej, rozpoznania optoelektronicznego, dozorowania, alarmowania i kontroli dostępu. Autorskie rozwiązania firmy w zakresie produkcji Okrętowych Zintegrowanych Systemów Łączności zostały implementowane i cieszą się dobrą opinią załóg na 35 okrętach Marynarki Wojennej RP. Ostatnio KenBIT wdrożył do MW RP pierwszą w pełni cyfrową rodzinę rozgłośni ogólnookrętowej i manewrowej AFRODYTA, która uzyskała świadectwo uznania Polskiego Rejestru Statków. Obecnie KenBIT serwisuje i pielęgnuje dostarczony w ostatnim czasie na dwa okręty rozpoznania MW RP ORP Hydrograf i ORP Nawigator Szerokopasmowy System Rozpoznania (SSR) i Okrętowy System Optoelektroniczny wraz z ich integracją ze zmodernizowanym Systemem Dowodzenia Rozpoznaniem (SDR) okrętów.

W zakresie systemu SSR KenBIT dostarczył autorski i unikatowy system rozpoznania radiowego, który w dużym zakresie automatyzuje proces rozpoznania radiowego. Aktualnie system nie ma swojego odpowiednika na rynku krajowym, stanowi nowatorskie podejście do budowy nowoczesnych i perspektywicznych systemów walki elektronicznej. W tym zakresie zapewnia zdolność do automatycznego, półautomatycznego jak również ręcznego poszukiwania, wykrywania, przetwarzania, klasyfikacji, demodulacji, przechwytywania, namierzania, analizy technicznej i rejestracji emisji radiowych w zakresie HF i VHF. W obszarze rozpoznania optoelektronicznego KenBIT sprostał zaawansowanym wymaganiom MW RP dostarczając we współpracy z brytyjską spółką Chess Dynamics wszechstronny system wykorzystujący zaawansowaną technologicznie głowicę optoelektroniczną integrującą kamery światła dziennego, kamery pracujące w podczerwieni oraz morski dalmierz laserowy. OSO przeznaczony jest do ciągłego wykrywania, identyfikacji i śledzenia celów nawodnych, brzegowych i powietrznych oraz prowadzenia rozpoznania optoelektronicznego w każdych warunkach hydrometeorologicznych. Oddział w Gdyni również serwisuje i modernizacje systemy łączności i nawigacji dla Sił Powietrznych.

W ostatnim okresie KenBIT opracowała i dostarczyła dla Sił Zbrojnych RP kilka ciekawych autorskich systemów. Są to m.in.  system AFRODYTA, MHS PIGEON, System Łączności BITCom-M na łodzie klasy RiB, System Teleinformatyczny dla zmodernizowanych Transporterów Rozpoznania Inżynieryjnego, Szerokopasmowy System Rozpoznania dostarczony na okręty rozpoznania Marynarki Wojennej RP. KenBIT również aktywnie bierze udział w projektach rozwojowych finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jak również w projektach europejskich z European Defence Agency (EDA). W ramach bieżących projektów z NCBiR firma realizuje pięć zaawansowanych systemów z zakresu łączności, cyberbezpieczeństwa, kryptografii i rozpoznania radioelektronicznego i optoelektronicznego.

W sierpniu tego roku KenBIT w konsorcjum z ZAMET GŁOWNO podpisał umowę z Agencją Uzbrojenia na „Dostawę Mobilnego Modułu Dowodzenia Operacjami Powietrznymi – MMDoP” oraz na remont i modernizację dwóch okrętów dla Marynarki Wojennej RP. Zakres prac firmy obejmuje działy: systemu łączności, nawigacji, sieci teleinformatycznych, systemy czasu i system alarmowy i kontroli dostępu.