Projekty współfinansowane

W Aktualności by KenBIT

W dniu 30.11.2011 KenBIT Sp. j. podpisał z Polską Agencją Przedsiębiorczości, w której imieniu działa Regionalna Instytucja Finansująca, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-14-282/11-00 …