CWIX

W Aktualności by KenBIT

W trakcie ćwiczeń system zarządzania polem walki, BMS Hektor, produkowany przez firmę KenBIT przeszedł pomyślnie serie testów, pozytywnie wyróżniając się na tle konkurencyjnych produktów prezentowanych przez inne firmy. Ćwiczenia były dużym sukcesem firmy KenBIT i całego zespołu projektowego BMS Hektor. Celem tegorocznego ćwiczenia było wytyczenie kierunku rozwoju technologii, testowanie i weryfikowanie zastosowanych rozwiązań dla zapewnienia interoperacyjności systemów teleinformatycznym w środowisku sojuszniczym o klauzuli SECRET, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii i rozwiązań systemowo-programowych. Tegoroczne ćwiczenia przeprowadzane są w oparciu o strukturę Sojuszniczego Centrum Treningowego – JFTC w Bydgoszczy i odbywają są od 30 maja do 16 czerwca 2011 roku. W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele dowództw NATO (ACT, ACO, JFC Brunssum), NC3A, JFTC, oraz państw: Austrii, Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii, Szwecji i Stanów Zjednoczonych. Ponadto w warsztatach zaangażowane były dowództwa i agencje NATO oraz siły zbrojne państw Sojuszu, wspierane przez firmy cywilne (producentów rozwiązań teleinformatycznych). Udział przedstawicieli poszczególnych krajów w warsztatach daje możliwość weryfikacji projektowanych i wdrażanych rozwiązań techniczno-programowych w zakresie implementacji rozwiązań zgodnie ze standardami przyjętymi w Sojuszu, z uwzględnieniem założeń sieciocentryczności.