Konferencja FCC Bydgoszcz w sprawie CWIX 2012

W Aktualności by KenBIT

W dniach 13-16.03.2012 r. odbyła się w Bydgoszczy konferencja FCC w sprawie CWIX 2012. Celem spotkania były ostateczne ustalenia dotyczące struktur organizacyjnych ugrupowania na czas ćwiczeń oraz ustalenia dotyczące testów w ramach scenariusza. W trakcie konferencji ustalono zakres warsztatów CWIX, odbyło się szereg spotkań w ramach poszczególnych grup tematycznych. Przedstawiciele naszej firmy brali udział w spotkaniach i ustaleniach przebiegu warsztatów, testów i scenariuszy uczestnictwa naszego systemu klasy BMS HEKTOR.