Manewry NATO – CWIX 2017 (Coalition Warrior Interoperability eXercise, eXamination, eXperimentation, eXploration).

W Aktualności by KenBIT

W dniach 12-28.06.2017 r. braliśmy udział z sukcesem w największych ćwiczeniach interoperacyjności NATO.

W ćwiczeniu brało udział 21 państw NATO i krajów partnerskich, testowano interoperacyjność – zdolność wielonarodowych jednostek do spójnej i efektywnej współpracy – przed jej praktycznym zastosowaniem. Wszystko po to, aby usprawnić efektywność Sojuszu. Około 900 specjalistów przeprowadzało w sumie blisko 3500 testów technicznych mających na celu poprawienie interoperacyjności sił sojuszniczych, a także ich gotowości do działania.
Nasza firma rozwinęła PLATFORMĘ HEKTOR – jako jedno rozwiązanie z trzema komponentami:
1) Combat Identification Server HEKTOR / CIS HEKTOR
2) Headquarters Management System HEKTOR / HMS HEKTOR
3) Battlefield Management System HEKTOR / BMS HEKTOR
Zadaniem systemu było tworzenie świadomości sytuacyjnej na poszczególnych poziomach dowodzenia (Batalion (BMS HEKTOR) oraz Brygada (HMS HEKTOR) w Wojskach Lądowych oraz sprawdzenie interoperacyjności z NATO Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia (CIS HEKTOR).

Dodatkowo przeprowadzono testy IS-1 (Integrator Systemowy) który integrował wszystkie elementy wozu dowodzenia działając w Mobilnym Stanowisku Dowodzenia.
HEKTOR współdziałał z systemami C4ISR za pomocą interfejsów pozwalających na dwustronną wymianę informacji zgodnie ze standardami: program MIP, NFFI, NVG, ADatP-3, ADatP-36, FFI. Różnorodność wymienianych informacji oraz ich fuzja pozwoliła na stworzenie POSO – Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej. Tego typu funkcjonalność pozwala znacznie zwiększyć świadomość i pozwala uzyskać przewagę informacyjną na polu walki.

System potwierdził możliwość wymiany informacji z 22 systemami z 12 państw (Polska, Turcja, Rumunia, Szwajcaria, Czechy, Niemcy, Finlandia, Włochy, Holandia, Portugalia, USA oraz systemy NATO)
CWIX jest największym, dorocznym wydarzeniem tego rodzaju zatwierdzonym przez NATO. Doskonale wpisuje się w koncepcję „Inteligentnej Obrony” (Smart Defence) oraz „Inicjatywę Sił Połącznych” (Connected Forces Initiative). Oba elementy są realizowane poprzez łączenie i udostępnianie zasobów, jak również możliwości wymiany informacji pomiędzy krajami członkowskimi NATO i państwami partnerskimi.