Nagroda DEFENDER na MSPO Kielce 2021

W Aktualności by KenBIT

Jak zawsze na zakończenie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO Kielce 2021) zostają wręczane nagrody DEFENDER. W tegorocznych nagrodach DEFENDER, komisja konkursowa oceniła pozytywnie projekt Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów ScanDRON. Projekt był realizowany w ramach projektu rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przez Konsorcjum firm: Wojskowa Akademia Techniczna (lider),  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, KenBIT Sp. z o.o. i Nordcom Sp. z o.o. Statuetkę nagrody DEFENDER w imieniu Konsorcjum odebrał Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK. Gratulujemy Panu Rektorowi, członkom konsorcjum i cieszymy się, że nasza firma miała również swój wkład w opracowaniu tak innowacyjnego systemu. Kierownikiem tego projektu był ppłk dr inż. Marek ŻYCZKOWSKI z Instytutu Optoelektroniki WAT. Głównym elementem systemu jest opracowany od podstaw, innowacyjny na skalę światową skaner laserowy. Umożliwia on w sposób ciągły monitorowanie obserwowanego sektora w kącie 120° oraz w czasie rzeczywistym i wyznaczenie lokalizacji pojawiających się obiektów. 

System może być wykorzystywany przez Siły Zbrojne RP, Policję i Straż Graniczną np. w celu ograniczenia przemytu różnego rodzajów materiałów, nieuprawnionego przekraczania granicy państwowej i niekontrolowanych lotów w pobliżu granicy jak również do ochrony infrastruktury krytycznej.


Kierownik projektu ppłk dr inż. Marek ŻYCZKOWSKI i Prezes Zarządu KenBIT Dariusz Koenig ze statuetką DEFENDER i eksponatem ScanDRON.

fot. Alicja Szulc, Wojskowa Akademia Techniczna  – Eksponat Systemu ScanDRON