Polsko-Południowoafrykańskie Forum Biznesu

W Aktualności by KenBIT

W dniu 29.03.2017 r braliśmy udział w Polsko-Południowoafrykańskim forum biznesowym zorganizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi firmami, a przedstawicielami biznesu z RPA. Podczas spotkania wygłoszono prezentacje przybliżające potrzeby i oczekiwania delegacji z RPA dotyczącej bilateralnej wymiany handlowej. Pani Anna Raduchowska-Brochwicz – była ambasador Polski w RPA, nakreśliła obraz możliwości rozwoju i wyzwań stojących przed obiema stronami. Podkreśliła w swoim wystąpieniu, że tak jak Polska może być dla przedstawicieli biznesu z RPA destynacją, która pozwala na dostęp do rynku krajów V4 czy UE, tak RPA dla polskich przedsiębiorców stanowi możliwość dostępu do rynku innych krajów afrykańskich.

Byliśmy bardzo usatysfakcjonowani możliwością wzięcia udziału w Forum.