Projekty współfinansowane

W Aktualności by KenBIT

W dniu 30.11.2011 KenBIT Sp. j. podpisał z Polską Agencją Przedsiębiorczości, w której imieniu działa Regionalna Instytucja Finansująca, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie, umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-14-282/11-00 ze środków UE na projekt. „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp. j.” w ramach działania 6.1 “Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kwota dofinansowania to 10 000 zł. W wyniku projektu powstanie Plan Rozwoju Eksportu, na którego wdrożenie KenBIT może pozyskać dofinansowanie w ramach II etapu działania 6.1. PO IG.
W związku z powyższym przedstawiamy zapytanie ofertowe odnośnie zakupu zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.